Samlingar

198 samlingar totalt.

SLM_P11-656.jpg

Teckningslärare Arvid Eks foton och teckningar

En fotosamling från resor i många länder mellan åren 1952 och 1978, och ett antal teckningar med historiska dräkter.

Visa objekten i Teckningslärare Arvid Eks foton och teckningar

SLM_P04-27.jpg

Entreprenörsfamiljen Andersson i Juresta

En berättelse om familjerna Andersson, Ahlstrand och Jurell, om deras liv på gårdarna Juresta och Staf. Om Vrena ångsåg och om andra världskriget i…

Visa objekten i Entreprenörsfamiljen Andersson i Juresta

SLM_M004258.JPG

Arvid Stille, länsarkitekt och tecknare

Arkivmaterial, teckningar och akvareller från 1900-talets mitt, tillhörande länsarkitekt Arvid Stille i Nyköping.

Visa objekten i Arvid Stille, länsarkitekt och tecknare

P2014-1108.jpg

Konstnären och hovfotografen Sibbe Malmberg

Föremål, foton och arkivmaterial som tillhört konstnären och hovfotografen Sibbe Malmberg, som också gick under namnet Nergårds-Lasse på Skansen.

Visa objekten i Konstnären och hovfotografen Sibbe Malmberg

SLM33326-5-6__A.jpg

Tovastugan, från Ripsa till Nyköpingshus

En parstuga från 1600-talet, från Tova i Ripsa socken flyttades 1950 till Nyköpingshus. Ett antal föremål kan knytas till gården.

Visa objekten i Tovastugan, från Ripsa till Nyköpingshus

SLM9285-2.jpg

Ida och Emil Rosell, minnen från en prästfamilj

Fotografier och diverse ting från Ida och Emil Rosells hem och hushåll i Hölö.

Visa objekten i Ida och Emil Rosell, minnen från en prästfamilj

P2019-0095.jpg

Kvarteret Väster tull i Nyköping

Våren 2014 revs hela kvarteret Väster tull i Nyköping. Här hade tidigare handlare och verkstäder haft sina bostäder och arbetslokaler.

Visa objekten i Kvarteret Väster tull i Nyköping

SLM32116.jpg

Stereoskop och foton

Stereoskop och stereoskopiska bilder, en berättelse från hela världen, om humor och naturfenomen – och om fotografiets historia.

Visa objekten i Stereoskop och foton

SLM15000-3.jpg

Periodens bomullsspinneri

Fotografier och delar av arkivet från Aktiebolaget Perioden (1874-1964), klichéer, reklamskylt, fana från fabriksklubben och pappersprover.

Visa objekten i Periodens bomullsspinneri

SLM_P2015-716.jpg

Läkarsekreterare Maj Gustavsson, Nyköping

Arkivmaterial och foton från Maj Gustavssons arbete som läkarsekreterare, brev från släkten och makens 103 dagböcker mm.

Visa objekten i Läkarsekreterare Maj Gustavsson, Nyköping

slm_X4931-78.jpg

Sigridslunds skola

Delar av inredningen i skolans gymnastiksal såsom plint och bock, hyvelbänk från slöjdsalen och skolplanscher ingår i samlingen från Sigridslunds…

Visa objekten i Sigridslunds skola

SLM36434-15.jpg

Fyra generationer på gården Taffsnäs

Kläder och enstaka föremål från ett välbärgat bondehem ingår i samlingen, som omfattar tiden från 1800-talets slut till mitten av 1900-talet.

Visa objekten i Fyra generationer på gården Taffsnäs

SLM16970.jpg

Systrarna Emmy och Annie Bergenstråhle

Fotoalbum från 1860 - 80-talen, en brudklänning och diverse ting från Agnes och Knut Bergenstråles hem i Nyköping. Merparten testamenterat av dottern…

Visa objekten i Systrarna Emmy och Annie Bergenstråhle

SLM23057-1_1.jpg

Röda korset i Sverige, föremål från 1940-talet och framåt

En samaritväska från andra världskriget, minnen från Röda Korsets sjukhuståg 1941-42 och babypaket från 2007. Röda Korset har engagerat många.

Visa objekten i Röda korset i Sverige, föremål från 1940-talet och framåt

SLM526-2.jpg

Arbetshuset i Nyköping

Samlingen innehåller föremål från arbets- och korrektionsanstalten i Nyköping, grundad 1808.

Visa objekten i Arbetshuset i Nyköping

SLM38641-1.jpg

Forskningsanläggningen Studsvik AB

Från forskningsanläggningen Studsvik återfinns en grodmansdräkt med helmask, fotografier samt intervjuer med anställda på kärnkraftverket.

Visa objekten i Forskningsanläggningen Studsvik AB

SLM17093.jpg

Leksaksfabrikör Otto Berglind, Nyköping

Föremål ur hemmet från 1700-1900-talet, skänkta av makarna Berglind. Samt åtta handskurna djurfigurer från Berglinds leksaksfabrik i Nyköping.

Visa objekten i Leksaksfabrikör Otto Berglind, Nyköping

SLM_P12-274.jpg

Lantbrukarparet Einar och Hedvig Johansson

Einar och Hedvig Johansson drev lantbruk på Berga gård i Sättersta och det insamlade materialet speglar familjens liv på gården, samt gården Svärdbro…

Visa objekten i Lantbrukarparet Einar och Hedvig Johansson

38658a.jpg

Sjuksköterskan Mona Ahnmark

Högtidsdräkt, litteratur, fotografier och enstaka föremål skänkta av Mona Ahnmark, sjuksköterska i Södermanland.

Visa objekten i Sjuksköterskan Mona Ahnmark

Ö678.jpg

Släkten Åkerhielm på Ökna

En större mängd barnkläder som representerar olika generationers sätt att klä barn, samt spädbarnsutrustning från 1880-talet. Från familjen Åkerhielm…

Visa objekten i Släkten Åkerhielm på Ökna

SLM_P11-3691.jpg

Anna och Wilhelm Malmkvist, Hässelstugan i Bettna

Samlingen innehåller ett antal korgar och vävda textilier, samt ett fotoalbum med släktbilder från familjen Malmkvist på Hässelstugan i Bettna.

Visa objekten i Anna och Wilhelm Malmkvist, Hässelstugan i Bettna

SLM7081.jpg

Konstnären Bernhard Österman

Från porträttkonstnären och sedermera hovintendenten Bernhard Österman har Sörmlands museum ett 70-tal oljemålningar, foton, arkivmaterial samt…

Visa objekten i Konstnären Bernhard Österman

SLM39439_1.jpg

Cecilia af Klercker, hovdam och statsfru

Samlingen har tillhört Cecilia af Klercker f. Lewenhaupt (1869-1951) och innehåller möbler, konst och konsthantverk av yppersta kvalitet. Men även…

Visa objekten i Cecilia af Klercker, hovdam och statsfru

SLM17071.jpg

Köpmannen Alfred Eklund från Nyköping, trycksaker och föremål från hemmet

Samlingen innehåller diverse äldre litteratur, trycksaker, samt möbler och andra föremål från hemmet tillhörande köpmannen Alfred Eklund (1873-1956).

Visa objekten i Köpmannen Alfred Eklund från Nyköping, trycksaker och föremål från hemmet

SLM10036-59.jpg

Släkten Drake i Nyköping, textilier och minnessaker

Dräkter och broderier, teckningar och hårlockar från fem generationer Drake i Nyköping.

Visa objekten i Släkten Drake i Nyköping, textilier och minnessaker

SLM13964_1.jpg

Släkten Sparre på Arnö, konst och föremål från hemmet

Porträtt, teckningar och föremål från hemmet skänkta av Anna Lovisa Sparre på Arnö gård i Nyköping.

Visa objekten i Släkten Sparre på Arnö, konst och föremål från hemmet

SLM36098.jpg

Melodifestivalen 2007, deltävlingen Andra chansen på Rosvalla

Melodifestivalen i Nyköping 2 - 3 mars 2007, deltävlingen Andra chansen hölls 3 mars på Rosvalla.

Visa objekten i Melodifestivalen 2007, deltävlingen Andra chansen på Rosvalla

SLM36042-5.JPG

Ingrid Sahlin, ålderdomhemsföreståndarinna

Yrkeskläder och inskannade betyg och intyg berättar om Ingrid Sahlins yrkesliv som ålderdomshemsföreståndarinna.

Visa objekten i Ingrid Sahlin, ålderdomhemsföreståndarinna

SLM17065.jpg

Landskanslist Karin Blixt-Källman

Ett fåtal personliga ägodelar tillhörande Karin Blixt-Källman, landskanslist på Länsstyrelsen i Nyköping.

Visa objekten i Landskanslist Karin Blixt-Källman

SLM35091.jpg

Vårdskolan i Eskilstuna

Läroböcker, arkivmaterial, föremål och foton från Vårdskolan i Eskilstuna skänktes till Sörmlands museum 2010.

Visa objekten i Vårdskolan i Eskilstuna

SLM17061.jpg

Hemsyster Greta Andersson

Greta Andersson var hemsyster, vilket speglar samlingen. Här ingår flera livsberättelser och hennes arbetsuniform.

Visa objekten i Hemsyster Greta Andersson

M034577.jpg

Släkten von Rosen på Rockelstad slott

Föremål och fotografier från flera familjemedlemmar ur släkten von Rosen på Rockelstad, bl.a. fotografier från ett stenåldersexperiment 1919.

Visa objekten i Släkten von Rosen på Rockelstad slott

SLM17055.jpg

Arbetarfamiljen Alderstrand i Eskilstuna

Samlingen skildrar familjen Alderstrands hem och liv i ett barnrikehus i Eskilstuna, från 1940- till 1970 – tal. Inkom till museet 1983 och innehåller…

Visa objekten i Arbetarfamiljen Alderstrand i Eskilstuna

SLM_P2013-699.jpg

Dialyssköterskan Anne-Marie Larsson

Sex fotoalbum som handlar om vardagen med svårt sjuka patienter på Dialysavdelningen vid Nyköpings lasarett. Givaren är dialyssköterskan Anne-Marie…

Visa objekten i Dialyssköterskan Anne-Marie Larsson

SLM17052.jpg

Trädgårdsmästare Karl Johan Nilssons kärleksbrev

Två resväskor arkivmaterial innehållande kärleksbrev samt fotografier. Skänktes av Karl-Johan Nilsson, trädgårdsmästare från Katrineholm.

Visa objekten i Trädgårdsmästare Karl Johan Nilssons kärleksbrev

D2017-1213.jpg

Guldsmeden C.H. Forsmans verkstad i Nyköping

En hel guldsmedsverkstad, nedlagd på 1950-talet. Här ingår inredning, möbler och verktyg som använts av flera generationer guldsmeder.

Visa objekten i Guldsmeden C.H. Forsmans verkstad i Nyköping

SLM_P10-701.jpg

Linnea Haglunds barnkläder

Spädbarnsutrustning från Linnea Haglunds född Anderssons barndom (f.1915) och barnkläder hon tillverkat vid Benninge folkhögsskola år 1935.

Visa objekten i Linnea Haglunds barnkläder

SLM_P08-053.jpg

Gymnasten Stina Grönwall och Olympiaden i Berlin 1936

En ögonblicksbild av ett historiskt skeende i augusti 1936, OS i Berlin skildrat av Stina Grönwall, en 19-årig flicka från Trosa.

Visa objekten i Gymnasten Stina Grönwall och Olympiaden i Berlin 1936

SLM17044.jpg

Folkskolelärarinnan Anna Johansson från Edeby i Ripsa

Samlingen om Anna Johansson från Ripsa innehåller ett hundratal fotografier, många från Annas semestertid i USA, samt ett mindre antal föremål från…

Visa objekten i Folkskolelärarinnan Anna Johansson från Edeby i Ripsa

SLM_D10-214.jpg

Skejtare, deras skateboards, kläder och berättelser

Samlingen innehåller skateboards, kläder, foton och berättelser från flera pojkar knutna till olika projekt, med det gemensamma att de alla varit…

Visa objekten i Skejtare, deras skateboards, kläder och berättelser

P2018-0355.jpg

Manskören SN i Nyköping

Fotografier, protokoll, föremål, tidningsurklipp, noter mm ingår i samlingen om Manskören SN, vilken existerade mellan åren 1907 och 2016.

Visa objekten i Manskören SN i Nyköping

SLM17040.jpg

Författaren Lina Lagerbielke på gården Veda

Ett skrin med möjligt ursprung i Tyskland under 30-åriga kriget, samt flertalet mynt och medaljer utgör merparten av Lina Lagerbielkes samling.

Visa objekten i Författaren Lina Lagerbielke på gården Veda

SLM_P08-2153.jpg

Bonden Elsa Rosén på gården Malmberg i Vingåker

Elsa Rosén var född på gården Malmberg i Vingåker. Efter faderns död 1952 drev hon själv gården fram till sin död 2006.

Visa objekten i Bonden Elsa Rosén på gården Malmberg i Vingåker

NA-012.jpg

Agrells glasplåtar från Bohuslän ca. 1900

Nils Agrells ärvda glasplåtar från Göteborgstrakten och Bohuslän omkring 1900

Visa objekten i Agrells glasplåtar från Bohuslän ca. 1900

SLM_P08-249.jpg

Sommartorpet Ullstorp utanför Gnesta

Fotografier, dagböcker och trädgårdsredskap från sommarhuset Ullstorp utanför Gnesta. Föremålen har tillhört Nils och Ulla Agrell.

Visa objekten i Sommartorpet Ullstorp utanför Gnesta

SLM9585-1.jpg

Ebba Frendin, Malmköping

"Lustiga porslinsfigurer, krusidullsljusstake och spillrorna från ett Sörmlandshem”. En berättelse om oäkta barn, en hustru som dör i barnsäng bara 32…

Visa objekten i Ebba Frendin, Malmköping

SLM_R187-78-6.jpg

Fotografen Lena Böklin, verksam i Stockholm och Södermanland

Ca 300 fotografier och arkivmaterial tillhörande fotografen Lena Böklin från Täckhammar. Lena fotograferade bl.a. från Hushålssundersökningen i…

Visa objekten i Fotografen Lena Böklin, verksam i Stockholm och Södermanland

OH0400-22.jpg

Fotografen Olle Hagelroths Sörmlandsskildringar

Ca 650 bilder tagna av fotografen Olle Hagelroth, verksam bland annat på Östra Storgatan 4 i Nyköping. Bilderna skildrar händelser runt om i Sörmland.

Visa objekten i Fotografen Olle Hagelroths Sörmlandsskildringar

SLM_M003707.JPG

Syskonen Alli och Gerhard Andersson på gården Bjurkärr, Barva socken

Alli Andersson brukade gården Bjurkärr tillsammans med sin psykiskt sjuke bror Gerhard. Samlingen består av föremål, personliga tillhörigheter och…

Visa objekten i Syskonen Alli och Gerhard Andersson på gården Bjurkärr, Barva socken

D2016-2642.jpg

Röster i Nyköping

Minnessamling Röster innehåller 133 Nyköpingsbor som berättar om sina yrken eller fritidsintressen.

Visa objekten i Röster i Nyköping

SLM_P07-1394.jpg

Anders Lybeck, hans familj och hans liv

Samlingen innehåller förutom Anders Lybecks memoarer bland annat brudnäbbskostym från 1939, brudutstyrsel från 1928, kläder mm från 1900-talets förra…

Visa objekten i Anders Lybeck, hans familj och hans liv

SLM_D07-222.jpg

Arbetarparet Karlsson och deras ambulerande tillvaro

Johan och Cecilia Karlsson berättelse baserad på några lådor slitna arbetskläder, kvitton och räkningar.

Visa objekten i Arbetarparet Karlsson och deras ambulerande tillvaro

SLM11879-7.jpg

Axeline Sjöbergs dockor och kläder från 1800-talets slut

Kläder från 1800-talet, bland annat klänningar och liv. Dockor med dockkläder från 1800-talets slut. Och drottning Sophia Magdalenas snörliv.

Visa objekten i Axeline Sjöbergs dockor och kläder från 1800-talets slut

SLM_P05-24.jpg

Greta och Knut Jansson på gården Stäket i Sorunda

Greta och Knut Jansson brukade gården Stäket i Sorunda 1943-1968. Samlingen består av foton och föremål från arbetet på gården.

Visa objekten i Greta och Knut Jansson på gården Stäket i Sorunda

SLM12574-1.jpg

Eric Göranssons testamente

Eric Göransson härstammade från Lästringe, vilket förmodlingen var anledning till att han testamenterade ett hundratal föremål från hemmet till…

Visa objekten i Eric Göranssons testamente

slm_X4966-78.jpg

Wilhelmina von Hallwyls donation, möbler och konst från Äs gård

Samling från Äs herrgård i Julita socken, daterade från 1600-talet och fram till ca 1800. Gården hade inköpts av Walther von Hallwyl år 1889.

Visa objekten i Wilhelmina von Hallwyls donation, möbler och konst från Äs gård

P2016-0308.jpg

Sömmerskan Vilhelmina Franzén

Vilhelmina Franzén, sömmerska, "rekommenderas vid behov av all slags klädningssömnad" på slutet av 1920-talet och 1930-talets början. Hennes…

Visa objekten i Sömmerskan Vilhelmina Franzén

SLM_P12-1443.jpg

Ebba von Eckermann Textilier

Textilier tillverkade i Ripsa såldes både i Paris och New York. Ebba von Eckermanns samling handlar om hennes företag och innehåller inte enbart…

Visa objekten i Ebba von Eckermann Textilier

SLM_P2013-1182.jpg

Berit Johanssons leksaker

Leksaker från ett arbetarhem i Vingåker. Berit Johansson, dotter till en textilarbetare på Widengrens, växte upp på 1940- och 50-talen. Hon minns sitt…

Visa objekten i Berit Johanssons leksaker

SLM_SB-12-10.jpg

Sörmlands busshistoria

Foton och handlingar omfattande hela 1900-talet.

Visa objekten i Sörmlands busshistoria

SLM_P2013-1702.JPG

FN-tjänst i utlandet, berättelser från Suez, Kongo och Cypern

Samlingen innehåller material från tre separata FN-insatser, från 1956-1993. I samtliga insatser deltog svenska soldater. Mycket material är skänkt…

Visa objekten i FN-tjänst i utlandet, berättelser från Suez, Kongo och Cypern

SLM35187.jpg

Föremål från Polismuseet i Eskilstuna

Samling från det tidigare polismuseet i Eskilstuna. Här ingår föremål, foton och arkivmaterial från verksamheten.

Visa objekten i Föremål från Polismuseet i Eskilstuna

SLM_X2013-816.jpg

Danslärare Henryk Blotnicki

Danspedagogen Henryk Blotnicki har dokumenterat sitt arbete och sina framgångar från 1950-talet till 1980-talet via foton, tidningsartiklar och andra…

Visa objekten i Danslärare Henryk Blotnicki

P2013-2310.jpg

Länsveterinären Torsten Segelberg med familj i Nyköping

Samlingen innehåller husgeråd och föremål för tvätt och strykning, textilier, sysaker, fotografier och leksaker från det Segelbergska hemmet. Där…

Visa objekten i Länsveterinären Torsten Segelberg med familj i Nyköping

SLM39381_1.jpg

Familjen Dahlgren i Fågelhult, Östra Vingåker

Klädesplagg och textilier, samt 75 volymer arkivmaterial om familjen Dahlgren från Fågelhult i Östra Vingåker.

Visa objekten i Familjen Dahlgren i Fågelhult, Östra Vingåker

LE745.jpg

Ingenjör Lennart Erikssons liv skildrat i 117 fotoalbum

Ett liv dokumenterat i 117 fotoalbum. Lennart Eriksson (1918-2010) köpte sin första kamera 1942 och berättar i sina album om sitt liv och sina resor.

Visa objekten i Ingenjör Lennart Erikssons liv skildrat i 117 fotoalbum

slm_S10-85-31.jpg

Gården Kinger, Vansö socken

Kläder, textilier, möbler och husgeråd samt gamla lantbruksredskap donerades till Sörmlands museum från gården Kinger i Vansö socken.

Visa objekten i Gården Kinger, Vansö socken

SLM17018.jpg

IOGT, föremål från logen Alphyddan i Bettna

Diverse föremål från IOGT:s loge Alphyddan i Bettna, bland annat charterbrev, möbler, böcker mm.

Visa objekten i IOGT, föremål från logen Alphyddan i Bettna

SLM22902b.jpg

Flickorna Thulins barn- och ungdomskläder

En stor samling kläder och underkläder som tillhört redaren Per Gustaf Thulins döttrar födda mellan 1914 och 1925.

Visa objekten i Flickorna Thulins barn- och ungdomskläder

SLM26794.jpg

Barnkläder och minnen från 1900-talets mitt, Nyköping

Barnkläder från 1900-talets mitt och enstaka minnen från äldre släktingar ingår i samlingen från Nyköping.

Visa objekten i Barnkläder och minnen från 1900-talets mitt, Nyköping

SLM13927_1.jpg

Barnmorskors arbete, förlossningsinstrument och journaler från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal

I samlingen finns förlossningsinstrument och journaler från främst tre barnmorskor, Anna Sofia Falck, Hulda Andersson och Elsa Holmberg. Dessa arkiv…

Visa objekten i Barnmorskors arbete, förlossningsinstrument och journaler från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal

SLM811a.jpg

Kapten Vilhelm Bäcklin, föremål från 1700- och 1800-talet

Diverse föremål från främst 1700-talet, vilka lämnats till Sörmlands museum under tidigt 1900-tal.

Visa objekten i Kapten Vilhelm Bäcklin, föremål från 1700- och 1800-talet

SLM4480.jpg

Fabriksägare Theodor Winborg

Hushållsartiklar, personliga tillhörigheter, hantverk och kuriosaföremål tillhörande Theodor Winborg, ägare av Winborgs Ättiksfabrik.

Visa objekten i Fabriksägare Theodor Winborg

SLM12298-3.jpg

Petterssons hattmakeri i Nyköping

Samlingen består av ett fyrtiotal föremål, fotografier och ett tjugotal arkivhandlingar om firman Petterssons hattmakeri i Nyköping.

Visa objekten i Petterssons hattmakeri i Nyköping

SLM_R130-84-6.jpg

Sofielunds krukmakeri

Samlingen består, förutom fotografier och arkivmaterial av över 200 föremål från Sofielunds krukmakeri

Visa objekten i Sofielunds krukmakeri

SLM17008.jpg

Rönnebo Pensionat i Trosa

Samlingen utgörs av föremål, fotografier, tidningsartiklar och berättelser från Rönnebo Pensionat i Trosa.

Visa objekten i Rönnebo Pensionat i Trosa

SLM32674__A.jpg

Försäkringskassan i Sörmland

Samlingen utgörs av 509 föremål och omkring 188 volymer arkivmaterial och ritningar rörande Försäkringskassan, från 1800-talets slut fram till år…

Visa objekten i Försäkringskassan i Sörmland

P2016-0631.jpg

Börjes Herr- och gossekipering i Nyköping

Samlingen innehåller ca 320 föremål från butiken Börjes Herr och Gossekipering, skyltar, herrkläder, arkivmaterial och fotografier

Visa objekten i Börjes Herr- och gossekipering i Nyköping

SLM_P07-2939.jpg

Arrendatorn och fiskaren Gösta Högström

Biografier, foton och historik över fiskarfamiljen Högström på Herrhagen med flera gårdar vid Arnö utanför Nyköping.

Visa objekten i Arrendatorn och fiskaren Gösta Högström

P2015-789.jpg

Fritz Johansson, bildhuggare

Samlingen innehåller ett stort antal ritningar, fotografier och handlingar av bildhuggarmästare Fritz Johansson från hans verksamhetsår mellan…

Visa objekten i Fritz Johansson, bildhuggare

SLM_P2013-381.jpg

Spelmannen Arvid Karlsson

Samlingen innehåller noter, böcker och skrifter efter spelman Arvid Karlsson, samt en dokumentation av Lars Eriksson. Ca 1950 – 1980-tal

Visa objekten i Spelmannen Arvid Karlsson

SLM17022.jpg

Södermanlands Flygflottilj F11

Samlingen om flygflottiljen F11 på Skavsta innehåller föremål, kläder och ett stort antal fotografier från mellan åren 1941-1980.

Visa objekten i Södermanlands Flygflottilj F11

SLM17077.jpg

Släkten Indebetou på Forsa bruk i Östra Vingåker

Samlingen berättar om grundandet av ett pappersbruk. Om upptäcktsresor och politiska prestationer. Vardagsbestyr och festligheter. Glädje och sorg.

Visa objekten i Släkten Indebetou på Forsa bruk i Östra Vingåker