Samlingar

173 samlingar totalt.

SLM17077.jpg

Släkten Indebetou på Forsa bruk i Östra Vingåker

Samlingen berättar om grundandet av ett pappersbruk. Om upptäcktsresor och politiska prestationer. Vardagsbestyr och festligheter. Glädje och sorg.

Visa objekten i Släkten Indebetou på Forsa bruk i Östra Vingåker

SLM17022.jpg

Södermanlands Flygflottilj F11

Samlingen om flygflottiljen F11 på Skavsta innehåller föremål, kläder och ett stort antal fotografier från mellan åren 1941-1980.

Visa objekten i Södermanlands Flygflottilj F11

SLM_P2013-381.jpg

Spelmannen Arvid Karlsson

Samlingen innehåller noter, böcker och skrifter efter spelman Arvid Karlsson, samt en dokumentation av Lars Eriksson. Ca 1950 – 1980-tal

Visa objekten i Spelmannen Arvid Karlsson

P2015-789.jpg

Fritz Johansson, bildhuggare

Samlingen innehåller ett stort antal ritningar, fotografier och handlingar av bildhuggarmästare Fritz Johansson från hans verksamhetsår mellan…

Visa objekten i Fritz Johansson, bildhuggare

SLM_P07-2939.jpg

Arrendatorn och fiskaren Gösta Högström

Biografier, foton och historik över fiskarfamiljen Högström på Herrhagen med flera gårdar vid Arnö utanför Nyköping.

Visa objekten i Arrendatorn och fiskaren Gösta Högström

P2016-0631.jpg

Börjes Herr- och gossekipering i Nyköping

Samlingen innehåller ca 320 föremål från butiken Börjes Herr och Gossekipering, skyltar, herrkläder, arkivmaterial och fotografier

Visa objekten i Börjes Herr- och gossekipering i Nyköping

SLM32674__A.jpg

Försäkringskassan i Sörmland

Samlingen utgörs av 509 föremål och omkring 188 volymer arkivmaterial och ritningar rörande Försäkringskassan, från 1800-talets slut fram till år…

Visa objekten i Försäkringskassan i Sörmland

SLM17008.jpg

Rönnebo Pensionat i Trosa

Samlingen utgörs av föremål, fotografier, tidningsartiklar och berättelser från Rönnebo Pensionat i Trosa.

Visa objekten i Rönnebo Pensionat i Trosa

SLM_R130-84-6.jpg

Sofielunds krukmakeri

Samlingen består, förutom fotografier och arkivmaterial av över 200 föremål från Sofielunds krukmakeri

Visa objekten i Sofielunds krukmakeri

SLM12298-3.jpg

Petterssons hattmakeri i Nyköping

Samlingen består av ett fyrtiotal föremål, fotografier och ett tjugotal arkivhandlingar om firman Petterssons hattmakeri i Nyköping.

Visa objekten i Petterssons hattmakeri i Nyköping