Stenålderssamlingar från Sörmlands museums tidigaste år

Bild som illustrerar objektet

Föreningen Södermanlands länsmuseum bildades 1913. Den första uppgiften var att hitta lämplig lokal för det blivande museet. Gamla Residenset vid Nyköpingshus färdigställdes och öppnades fem år senare 1918. Förutom kulturhistoria, konsthantverk och konst samlades under åren även in arkeologiska samlingar till utställningarna där. ”Museet har en betydande mängd stenåldersredskap tillvaratagna i Södermanlands jord. De största av de samlingar som skänkts till museet ha gjorts av greve Adam Lewenhaupt, friherre Ernst Hermelin och professor A. Levin” enligt årsberättelsen, Sörmlandsbygden 1928.

Av dessa har sex samlingar identifierats mer eller mindre, det rör främst ”stenåldersfynd” som insamlats av olika personer, ofta enskilda godsägare med intresse för ”forntidens historia”.

Dessa har samlats under enskilda samlingar, vilka sammanförts under förkortningar. Hit hör BJÖ (Björkvikssamlingen, friherre Ernst Hermelin, Marieberg, Björkvik), SJÖ (Sjöholmssamlingen, greve Adam Lewenhaupt, Sjöholm, Östra Vingåker), DIV (okänd bakgrund), FLO (Flodasamlingen, okänd givare), FLE (prosten Anton Flentzberg, Mariefred och Strängnäs) och STR (sannolikt från Strängnässamlingen, som tillförts det nybildade länsmuseet). Samlingarna är under uppordnande.

“Museet hade fått mycket stora samlingar av stenyxor… Jag lät göra hyllor från golv till tak, där yxorna stod tätt som böckerna i en hylla. Det var en imponerande samling och meningen var också att imponera med mängden, men den som gick genom rummet visste precis lika litet om Sörmlands stenålder när han gick ut ur rummet som när då han gick in i det.”/Martin Nilsson 1948.

“På Sjöholms gård i Östra Vingåker, helt nära Stora Malms västra sockengräns, bodde under senare hälften av 1800-talet den mångkunnige greve Adam Lewenhaupt. En dag, då han gick över sina ägor, såg han några av sina torpare, som diskuterade ett fynd de gjort vid dikesgrävning invid torpet Dammstugan Det var en stenyxa, som greve Lewenhaupt förvärvade. Den yxan blev impulsen till en livslång samlareverksamhet och till sist ägde han drygt 1.600 sörmländska fornfynd. Nu finns de i Nyköpings museum och bildar en viktig grund för vår kännedom om sörmländsk fornhistoria” /Ur Sörmlandsbygden 1951 sidan 21-22.

“Museet kan glädja sig över en avsevärd komplettering av sitt förhistoriska material. Tidigare ej levererade nummer av den Sjöholmska stenyxsamlingen ha överlämnats till Nyköpingshus. Åren 1868-95 samlade greve Adam Lewenhaupt på Sjöholm i Östra Vingåkers socken stenyxor och andra fornsaker och dessa över 1.600 föremål ha betytt ofantligt mycket när det har gällt att utforska särskilt västra Södermanlands stenåldershistoria. Redan vid museets start överfördes huvudmassan av den synnerligen väl dokumenterade samlingen till Nyköping, och i år har museet mottagit de kanske mest formfulländade fornsakerna, vilka kvarlågo på Sjöholm. Adam Lewenhaupt var en högst märklig man, konstnärligt begåvad och allmänintresserad” /Ur Södermanlands länsmuseums årsberättelse 1958

SLM

17136

Södermanland

Sverige

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 78 stycken


Källhänvisning

qrtag“Stenålderssamlingar från Sörmlands museums tidigaste år”, Sörmlands museums samlingar, hämtad 22 januari 2022
https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/collections/c24-37/