Vårdskolan i Eskilstuna

Omslagsbild

Titel

Vårdskolan i Eskilstuna

Anmärkning

Samlingen innehåller material från Vårdskolan i Eskilstuna; läroböcker, arkivmaterial, föremål, foton. Föremålen är anatomiska modeller, kirurgiska redskap, sjukhusporslin, medicinburkar, kläder, proteser, undervisningsmaterial, audiovisuella hjälpmedel, diabilder med mera.

Den första vårdskolan i Eskilstuna startade 1935. 1955 invigdes den nya skolbyggnaden (foto finns i arkiv). 1972 sattes den integrerade vårdskolan i Eskilstuna i drift. Då hade man följande utbildningar: sjuksköterska, röntgenassistent, undersköterska, sjukvårdsbiträde, barnsköterska, vårdbiträde vid ålderdomshem och ambulanspersonal.

Ingrid Nylén-Brege som arbetade vid skolan 1980-2009 berättar att vårdskolan vid hennes ankomst innefattade sjuksköterskeskola (S.L.S - Sörmlands läns sjuksköterskeskola) gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar ("kom-vux").

Gymnasieutbildningarna var dels en vårdutbildning med inriktning på antingen mentalskötare eller undersköterska.

Vuxenutbildningarna var dels en undersköterskeutbildning och en "vikk" - vårdinriktad kompletteringskurs som man kunde läsa för att sedan söka in till sjuksköterskeutbildningen.

På 1990-talet blev sjuksköterskeutbildningen universitetsförlagd och utbildningen på lägre nivå delades mellan Komvux och Rinmanskolan. Komvux avslutar sin utbildning 2009.

Samlingen skänktes till Sörmlands museum hösten 2010.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17063

Samtidigt förvärvat

Samling: Sjukvård