Släkten Sparre på Arnö, konst och föremål från hemmet

Omslagsbild

Titel

Släkten Sparre på Arnö, konst och föremål från hemmet

Anmärkning

Från Arnö gård i Nyköping kommer en samling föremål som skänkts av Anna Lovisa Sparre (1855-1933) mellan åren 1917-1934. Sistnämnda år inkom en testamentarisk gåva, 12 porträtt från familjen. Bland annat på Johan Karlsson Sjöblad och hans hustru Christina Juliana f. Appelman, sent 1600-tal (konstnär Mijtens d.ä.). Resterande föremål och teckningar, drygt 200 st ger en bild av 1800-talets sociala herrgårdsliv, speciellt teckningarna. Det rör sig om leksaker, smycken och småting, sannolikt många från modern Josefina f. Frölich. Från fadern, Alexis Sparre, finns bland annat en kammarherrenyckel och ett antal stämplar från familjen. Enstaka äldre material, bland annat religiös litteratur från 16 -1700-talen. Förutom detta ingår rustikare bruksföremål från godset, mjölkfat, smörkärna, ostformar, vågar mm, och enklare, mycket rostiga smidesverktyg.

Det sistnämnda materialet kan ha inkommit efter förfrågan från Sörmlands museum som vid bildandet 1913 efterlyst föremål till kommande utställningar på G:a Residenset. Både till högreståndssalar och för att visa ”allmogens bohag och husgeråd”.

Dessvärre är det mycket torftigt på arkivsidan. Det saknas kommentarer om föremålen, inget arkivmaterial, förutom klippbok och teckningar, har lämnats in. Gårdsarkivet lär ha lämnats till Riksarkivet.

Ytterligare föremål av intresse: Klippbok innehållande en mängd teckningar, tryck och diverse från Josefine Frölich, porträtt av Ulrika Lovisa Sparre, Charles de Geer med hustru och två döttrar (konstnärer: Per Krafft d.ä. Gustaf Lundberg m fl). Ett antal teckningar ”Soarée i Nyköping” m fl karaktärsporträtt från familjen av givarens farbror Viktor Ludvig Sparre. Miniatyrföremål och smycken av ben och elfenben (bland annat manschettknappar med rörliga flugor), en bitring och filigranarbete. Solfjädrar och paraplyer. En bete, så kallad scrimshaw, med graveringar, elddon med flinta och fnöske, väst broderad av Josefina Frölich till maken, Leksaker och spel (skrapnos, pussel, dockhusföremål, dockspis av gjutjärn). Glas från 1700-talet med sparrevapnet. Fotoalbum med kungaporträtt och enstaka foton från bekanta. Spritkök av bleckplåt med tillbehör, hundhalsband med taggar använt vid varggjakt, oxmått, lyktor, tunna med ställning sannolikt använd till dricka. Fyra äldre böcker, Johan Arndts Paradis Lustgård tryckt 1685, Christicher Fürsten-lehre tryckt 1698, Hundert Evangeliske Todes gedansken från1797, alla tre vackert inbundna i röda sammetsband. Två av dem med Johan Karlsson Sjöblads och hans hustru Christina Juliana Appelmans initialer och vapen. Signerade av sonen Carl Sjöblad. En psalmbok med glaspärlsbroderier, tryckt 1839.

Givaren Anna Lovisa Charlotta Sparre af Rossvik föddes 1855 i Nyköping. Hon innehade Arnö fideikomiss från 1897 till sin död 1934. Anna är begravd på Västra kyrkogården i Nyköping.

Anna Sparre var dotter till Carl Fredrik Alexis Sparre, f. 1820 på Herrhagen, kammarherre 1861, död 1895 i Stockholm. Gift i Nyköping med Josefina Charlotta Wilhelmina Frölich, f. 1827 i Stockholm, död 1878. Hon var dotter till landshövding Gustaf Frölich. Syskon: Märta, född och död 1861 och Eva Erika Margareta 1867-1932.

Det uppstod en rättslig tvist i samband med att Anna tog över som fideikommissarie. Mellan henne och en bror till hennes far. Det blev rättegång om tolkningen av det gamla fideikommissbrevet från 1769. Anna fick rätten att kvarstå som rättmätig förvaltare. Anna hade inga arvingar.
Det finns inte många spår kvar efter Anna Sparre. Hon omtalas i en självbiografi av fiskaren Gösta Högströms memoarer, bevarade i museets samlingar. Han berättar om underliggande gårdar, dess inneboende och noterar även att Anna ”hade problem med talorganet”

Arnö gård – historik
Arnhede har medeltida anor, vi vet att en Ingeborg Gregersdotter Blå redan 1453 skänkte sitt gods till Franciskanerklostret i Nyköping, mot att de i evärdelig tid skulle läsa sina böner för hennes själ. Hennes gravsten återfanns vid utgrävning av klostret och är bevarad i samlingarna.
Godset var redan tidigt sammanknippat med ytterligare en gård, Flättna i närheten. Både Arnö och Flättna ägdes av familjen Sjöblad, nu utdöd. Sparresläkten var redan då involverad med den släkten.

Det var Ulrika Juliana von Berchner-Sjöblad som skapade ett fideikomiss av gården 1769, långt efter makens död. Den fanns kvar som fideikomiss inom släkten Sparre fram till 1967 då den sista fideikommissarien Margareta Sparre sålde gården till Nyköpings kommun. År 1976 köptes hus med omgivande park tillbaka av Margareta, och bebos idag av hennes systerson Jerker Evans med familj.

Fideikommisset
Ulrika Julianas make Carl blev tillfångatagen i Karl XII´s ryska krig 1709 och kom inte tillbaka till Sverige förrän 1722 då han gifte sig med Ulrika Juliana. Han dog 1751, och änkan gjorde då Flättna med Arnö som huvudgård till fideikomiss inom Sparresläkten.

Ulrika Julianas dotter gifte sig med riksrådet Fredrik Ulrik Sparre, men det var en dotterson Fredrik Adolf Ulrik Sparre som blev förste fideikommissarien. Hon gick förbi sin svärson ”ty han hade gjort sig känd som en slät hushållare, och visat henne en fast obegriplig vanvördnad”.

Arnö fideikomiss:

Stiftades år 1769 av
Ulrika Juliana von Berchner, f 1705, d 1774,
gift Siöblad, och har därefter innehafts av:

1775-1812 av dottersonen, ryttmästaren
Fredrik Adolf Ulrik Sparre af Rossvik, f 1746, d 1812,

1812-1823 av sonen, löjtnanten
Carl Ulrik Sparre af Rossvik, f 1779, d 1823,

1823-1836 av sonen, godsägaren
Carl Fredrik Gabriel Sparre af Rossvik, f 1819, d 1836,

1836-1838 av brodern, godsägaren
Adolf Konrad Sparre af Rossvik, f 1821, d 1838,

1838-1849 av farbrodern, sekundlöjtnanten
Bengt Erik Ludvig Sparre af Rossvik, f 1788, d 1849,

1849-1895 av sonen, kammarherren
Carl Fredrik Alexis Sparre af Rossvik, f 1820, d 1895.

1895-1933 av dottern
Anna Lovisa Charlotta Sparre af Rossvik, f 1855, d 1933,

1933-1950 av kusinen, sjökaptenen
Erik Sixten Viktor Sparre af Rossvik, f 1871, d 1950,

1950-1967 av dottern
Anna Gerda Margareta Sparre af Rossvik, f 1904, d 1978

Gården
Manbyggnaden, idag gulmålad var klar 1863, ritad av länsbyggmästaren K.J. Höglund. Den ersatte en äldre, sannolikt rödmålad timmerbyggnad. De två bevarade flyglarna hörde till den, de är från 1700-talets början. Det lär ha funnits ytterligare två större flyglar uppförda 1838 men de togs bort i samband med uppförandet av det nya huset.

Nicolai sockens första skola uppfördes 1844 på Arnö av släkten. Läraren skulle ha bostad, åkertäppa, bete och vinterfoder för en ko, samt årligen 16 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn samt kontant 50 riksdaler banko. Det var två år efter stadgan angående folkundervisning i riket som antagits 1842. Nuvarande hus inrymmer numera bostäder och byggdes 1917.

Kuriosa: Nyköpingsbrännvinet skapades av Carl Ulrik Kuylenstierna (1791-1856) på Arnö gård under 1800-talet. Han var gift med Sofia Lovisa Sparre, dotter till Fredrik Adolf Ulrik Sparre som övertagit fideikomisset efter sin mor 1775. Det blev mer känt som Expositionsbrännvin på Stockholmsutställnigen 1866. Nuvarande namn tillkom 1924.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17069

Samtidigt förvärvat

Samling: Släkten Sparre på Arnö, teckningar och föremål från hemmet

Tillkomsttid start

1690

Tillkomsttid slut

1900