Lindelöfs konstsamling

Omslagsbild

Titel

Lindelöfs konstsamling

Anmärkning

Nils Lindelöfs konstsamling, 684 registrerade poster, består av ett hundratal målningar, trettio teckningar, 180 grafiska blad och 150 tryckta affischer. Ca 200 konsthantverk, främst glas och keramik. Merparten är från 1930-50-talen och inköpta av donatorn själv. Huvuddelen har svensk bakgrund, förutom ett hundratal konstaffischer, en del originallitografier, bland annat från Frankrike.

En oväntad donation, av en person som inte verkade ha någon anknytning till Sörmlands museum. Efter diskussioner med nära vänner till den bortgångne framkom följande:

Nils Lindelöf (1906-1987) var född och uppvuxen i Stockholm, han arbetade från början som kamrer. Senare drev han tillsammans med några vänner en rederifirma. Nils beskrevs som en kulturmänniska och en samlare. Naturen kom att betyda mycket för Lindelöf som reste mycket. Han företog långa cykelresor, bland annat till Nyköping. Det kan ha varit på en sådan utflykt som Nils Lindelöf blev vänligt mottagen på Sörmlands museum, så vänligt, enligt en vän, att han i sitt testamente donerade hela sin konst och konsthantverkssamling hit. Möjligen bidrog Reinhold von Rosens etsningar med sörmlandsmotiv till Lindelöfs val.

Av de fotografier som togs vid det första besöket i den då bortgångne Lindelöfs lägenhet framgår att han fyllde sin lilla lägenhet med sin samling. Det fanns tavlor överallt, till och med på toaletten och på dörrarnas insidor.

Konstsamlingen innehåller enstaka verk av Sven X:et Erixon, Axel Nilsson, Gideon Börje, Sven Deurell, Axel Fridell m fl. Glassamlingen består till största delen av svenskt konstglas, de flesta signerade. Edvard Hald, Sven Palmqvist, Nils Landberg, Vicke Lindstrand, Edvin Öhrström, Bertil Wallien, Tapio Wirkala, Timo Sarpaneva, Ulrika Hydman-Wallien. Av tillverkare av keramiska verk kan nämnas bland annat Berndt Friberg, Stig Lindberg, Josef Ekberg, Gunnar Nylund, Britta Nehrman, David Wretling m fl. Förutom 180 grafiska blad ingår 150 tryckta affischer, främst franska utställningsaffischer. Några är originallitografier från 1940-talet.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17078

Samtidigt förvärvat

Samling: Lindelöfs konstsamling