Fabriksägare Theodor Winborg

Omslagsbild

Titel

Fabriksägare Theodor Winborg

Anmärkning

Omkring 1918 inkom ett antal föremål till museet, från familjen Winborg i Stockholm. Anledningen verkar ha varit att bidra till museets spirande föremålssamlingar. Se vidare utdrag ur brev nedan. Samlingen består av föremål från hushållet, personliga tillhörigheter, dräktdelar, redskap och arkeologiska fynd. Merparten från 1700- och 1800-talen. Närmare beskrivning av föremålen se nedan.

”Om jag hade kännedom om hvad som hufvudsakligen finnes eller saknas på muséum, skulle jag gärna vilja fylla luckor, om lämpligen så ska kan med föremål, uppletande i mina vindsgömmor. Af vänner, som besökt Nyköpings muséum, har jag hört, att mitt namn utsatts å föremål, detta, liksom tacksamhätsbref från Landshöfding Reuterskiöld, har jag ej påräknat. Stockholm, Bellmansgatan 6, Maj 21, 1918 Högaktningsfullt Th Winborg”

Brevet till ”Styresmannen för Nyköpings Muséum” från Theodor Winborg skickas i samband med ett erbjudande om en teckning av Byström, motiv från Karl IX´s sängkammare på Gripsholm, ” Då jag erfarit om Eder önskan att å muséum samla minnen från Carl IX”. Han erbjuder samtidigt en teckning med anledning ”Af det pågående kriget”, vilket verkar röra sig om tryck, karikatyrer ”Emellertid har jag sökt välja endast sådana ”klipp”, som i mitt tycke ej synts stötande eller, såsom karikatyrer i de krigande ländernas tidningar, inspirerade af glödande hat utan spår af sans och humor”.

Theodor Winborg (1832-1918) hade ingen anknytning till Nyköping eller Sörmland, mer än att han i 20-årsåldern gått som elev på Nyköpings mekaniska verkstad. Hans dotter, fröken Nanna Winborg har också bidragit med några föremål, kanske efter faderns död? Varför han vände sig till Sörmlands museum, som just då var i färd med att bygga upp utställningar vid Nyköpingshus är oklart.

Kort beskrivning av samlingen:
Från hushållet: Trätallrikar, träfat på fot, kniv och gaffel, mugg, sil, stånka, smörask, träkvarn, mässingsmortel, brännvinskutting, Elddon med flinta och fnöske, borste, klappträ, mangelbräde, besman (1720), ljusstake av renhorn (1706), flera lås, fällbomslås, bultlås.

Personliga tillhörigheter: Guldur, Bröllopsbricka (1783), Märkduk (1774), Rakborste och rakknivar, tandpetare, tobakspung, solfjäder med luftballongscen, pennkniv, kruthorn.

Hantverk: Snibbskål från Västergötland, Granrotskorg med lock, svepask, skrin med höintarsia.

Dräkt: Dopmössa, vingåkersskärp med silkesbroderi, bindmössa, flera broderade väskor, tobakspung.

Kuriosa och arkeologiskt: Bergsmansyxa, bödelsyxa, hand- och fotbojor, Tygprover i bok (1789), gratulationskort (käpp och krycka), stigbyglar, vagnshandtag, trekantsdolk (1700-tal), sköldbuckla, sporrar, sprutspets, hästsko (arkeologiska lösfynd).

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17138

Samtidigt förvärvat

Samling: Fabriksägare Theodor Winborg