Periodens bomullsspinneri

Omslagsbild

Titel

Periodens bomullsspinneri

Anmärkning

Samlingen omfattar åren omkring 1833 till nutid med tonvikt fram till 1827 och utgörs av arkivalier och föremål som museet har fått som gåvor vid olika tillfällen och från olika givare med det gemensamma ämnet Periodens bomullsspinneri.

Periodens bomullsspinneri, eller Aktiebolaget Perioden, grundades 1872 av verkmästarna Wilhelm Lundgren och Johan Thulin på grunden av Periodens pappersbruk som brunnit ner fyra år tidigare i det nuvarande kvarteret Spinnerskan på en liten holme strax intill Nyköpingån. Med hjälp av vattenkraften och från 1909 en elektrisk kraftstation, tillverkades här garn och vävnader av bomull som importerades ända från Amerika. Ledningen var placerad i Norrköping med de tre förstföljande verkställande direktörerna Julius Thorén (1872-1877), Johan Theodor Larsson (1877-1893) och Philip Odeen (1893-1927). Brukets första verkmästare i Nyköping var Wilhelm Lundgren och företaget beräknas som mest ha haft 200 anställda under dess verksamhetstid 1874-1964.

I samlingen finns omkring 145 fotografier, både med och utan ram, på fabriksområdet tagna kring sekelskiftet, inklusive teckningar av Knut Wiholm. Därutöver finns interiörbilder på lokalerna, maskiner inklusive turbiner i kraftstationen samt arbetande personal från 1949. Porträtt finns även på företagets första ledning. Arkivalierna utgörs därefter till stor del av deklarationer och industriinventeringar, men även korrespondens och värdehandlingar som försäkringar och köpebrev. Bland föremålen finns, förutom inramade fotografier, en reklamskylt, rå bomull och en fana med fot från Periodens Fabriksklubb. I samlingen finns även material från Periodens pappersbruk såsom flertalet pappersprover, två klichéstämplar av trä inklusive tryck, fotografi på bruket samt porträtt på brukspatronerna Pehr och Johan Petter Malmberg.

Sörmlands museum innehar endast en liten del av allt det material som finns från Periodens bomullsspinneri. Majoriteten förvaras hos Nyköpings kommun. Se extern arkivförteckning.

Arkivet innehåller följande volymer:
1.Företagshandlingar
2.Fotografier
3.Fotografier

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17110

Samtidigt förvärvat

Samling: Periodens bomullsspinneri