Rosenkällaskolan i Nyköping

Omslagsbild

Titel

Rosenkällaskolan i Nyköping

Anmärkning

Rosenkällaskolan byggdes som grundskola 1965 och renoverades 2011.
Där undervisas elever från förskoleklass till och med åk 6. I skolbyggnaden fanns också fritidsverksamhet från 1992, organiserad i tre avdelningar.

Särskolan var inkluderad i byggnaden med plats för två till tre klasser. Tidigare hade särskolan varit på en annan plats med egen rektor men 1997 startade ett projekt "en skola för alla". Initiativtagare var samordnaren för grundsärskolefrågor Birgitta Nidefelt och rektor Göran Hillman.
Syftet med projektet var att hitta samarbetsformer för grundskolans och särskolans elever.

Under senare delen av 1990 - talet och början av 2000-talet hade skolan c.a 20 elever i grundsärskolan fördelade på tre klasser.
När skoldagen var slut kunde skolan erbjuda fritidsverksamhet där barnen sysselsatte sig med lek och spel både ute och inne medan de väntade på att bli hämtade av sina föräldrar.

Göran Hillman som var rektor 1992 - 2010 har skrivit en berättelse om skolans arbete med att integrera och inkludera särskolan.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17086

Samtidigt förvärvat

Samling: Rosenkällaskolan i Nyköping