Kläder och inventarier från familjen von Celsing, Biby gård

Omslagsbild

Titel

Kläder och inventarier från familjen von Celsing, Biby gård

Anmärkning

Biby gård utanför Eskilstuna var fideikommiss i över 200 år, vilket innebar att godset hölls samlat fram till 2009 då arrangemanget upphörde. 2014 såldes delar av samlingarna och Sörmlands museum kunde för fondmedel inköpa en samling med främst kläder från 1700-talets mitt fram till 1960-talet, se nedan.

Under 70 år tjänstgjorde Gustaf Celsing d.ä. (1679-1743) och sönerna Gustaf d.y. och Ulric vid den svenska legationen i Konstantinopel. Gustaf d.ä. var kommissionssekreterare efter kriget vid Poltava 1709. Familjen köpte Biby på 1781, och fideikommisset instiftades 1788 av Ulric Celsing ”för att långsiktigt bevara”. Den siste och sjunde fideikommissarien Fredrik von Celsing gick bort 2008.

Av särskild betydelse är de kläder som kan knytas till 1700-talet och familjen Celsing. Diplomaten Ulric von Celsings skjortor och strumpor från Turkiet, en hel mansdräkt i röd sidenrips, broderade sidenvästar, en blommig jacka och en klänning med tillhörande höftkuddar och styvkjortel. En svart slängkappa, så kallad domino.

Från 1800-talet kommer bland annat Amalia Brahes brudklänning daterad 1835 och en pojkjacka från 1800-talets mitt. Ett antal klänningar, varav dem en flickklänning i tre delar, från 1800-talets slut.

En vacker 1920-talsklänning i svart med fastnitade glasstenar och tillhörande skor har tillhört Lisa Hillerström. Från 1930-talet är Ulla von Celsings hovklänning, med tillhörande äldre släp. De senaste klänningarna från 1960-talet har burits av Inga von Celsing.

Koffert med skor från 1800-talets slut och 1900-talets första hälft. Hattask med hattar, typ kvarnhjul. Ett antal parasoller. Fjäderspel i låda, från 1800-talets förra hälft. Automobilmössa med tillhörande googles och två postväskor, 1900-talets första hälft. Graverad glaspokal med Fredrik I:s krönta monogram, Kungsholms glasbruk, 1700-talets andra fjärdedel.

Ulric von Celsings gustavianska snedklaffssekretär, sannolikt tillverkad av gesällen Carl Edman, vilken arbetade hos hovschatullmakare Sven Floberg i Stockholm 1762-1765.

Fem stolar av senbarocktyp med rokokodrag inköpta till Biby fideikommiss av Gustaf Celsing d.y. (1723-1789).

Fyra vitmålade sengustavianska armlänsstolar av Windsormodell sannolikt tillverkade i Lindome.

Porträtt av Karl IX, Ehrenstrahls ateljé, 1600-tal. Ett porträtt av Brita Sneckenberg målat av Olof Arenius i början av 1700-talet. Brita var dotter till Jacob Schnack, adlad Sneckenberg, och Carin Eriksdotter Danckwardt.

Samtliga inköp har möjliggjorts genom Sörmlands museums särskilda inköpsfond, Martin Nilssons fond. Martin Nilsson var intendent på Sörmlands museum 1916-1938. År 1960 bildade han Martin Nilssons fond för inköp av konst och konsthantverk till Sörmlands museum.

2017 kompletterades samlingen med fotografier kopplade till flera av de tidigare förvärvade föremålen. Ytterligare ett antal föremål (kläder och skor som tillhört Petrus Fredrik von Celsing, Fredrik och Inga-Lisa von Celsing, Anna-Sophia von Celsing m fl.) samlades även in. Däribland en värdinnedräkt som Anna-Sophia von Celsing bar under OS i München 1972. Till denna hör även arkivmaterial.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17126

Samtidigt förvärvat

Samling: Kläder och inventarier från familjen von Celsing, Biby gård

Historik

Biby fideikommiss

Förvärvsdatum

2014