Landshövding Lennart Reuterskiöld

Omslagsbild

Titel

Landshövding Lennart Reuterskiöld

Anmärkning

Lennart Reuterskiöld var under åren 1906-1927 landshövding i Södermanland. Vid hans död 1944 överlämnades ett arkivmaterial som utgör stommen i samlingen (SLM 15606-610). Främst från "Södermanlands läns Jubileums-Landtbruksmöte" 1914. Hans landshövdingeuniform (SLM 6141), en brandspruta (SLM 23) och ett spett för tillverkning av spettekaka (SLM 5481) liksom två pergamentsbrev från 1713 (SLM 5633 och 5634), se vidare under respektive nummer. Till samlingen kan även knytas ett porträtt av Bernhard Österman, målat 1917 (SLM 1232) och överlämnat av honom som gåva till Sörmlands museum.

Lennart Reuterskiöld var tidigt en aktiv landstingsman och ordförande för Stockholms läns skogsvårdsstyrelse. Från 1906 till 1927 landshövding för Södermanlands län, en för länschefer mycket lång tjänstgöringstid. Han kom att kallas ”landsvägshövdingen” på grund av hans stora intresse för vägnätet och det uppsving den framväxande bilismen framkallade. Reuterskiöld var en av initiativtagarna till Svenska vägföreningen och dess första ordförande. 1914 utsågs han till ledamot i Lantbrukarakademin.

Lennart Reuterskiöld aktivt för bildandet av Föreningen Södermanlands länsmuseum 1913 och invigde den första museibyggnaden, Gamla Residenset på Nyköpingshusområdet 1918. Reuterskiöld blev den förste ordföranden i Södermanlands museiförbund, vilken bildades 1926, en sammanslutning av Södermanlands länsmuseum i Nyköping, Eskilstuna museer, Södermanlands fornminnesförening i Strängnäs och Östra Södermanlands kulturhistoriska förening i Södertälje.

”Under året har en av museiföreningens stiftare, landshövding Lennart Reuterskiöld gått bort. Utforskandet och restaurerandet av museets hem, Nyköpingshus, är i främsta rummet hans förtjänst. Under den tid, han stod i spetsen för styrelsen, sparade han ingen möta, när det gällde museets väl. Han skall därför minnas med vördnad och tacksamhet av alla vänner till Södermanlands hembygds- och fornminnesvård” Ur Sörmlandsbygden 1944 sid 154 av Martin Nilsson.
Beskrivning
Arkivmaterial, bland annat rörande "Södermanlands läns Jubileums-Landtbruksmöte" 1914 och en landshövdingeuniform är något av det denne för Sörmlands museum betydelsefulle landshövding bidragit med.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17140