Gustaf Malkolm och Anna Lilliehöök på Svärdsta säteri i Bettna

Omslagsbild

Titel

Gustaf Malkolm och Anna Lilliehöök på Svärdsta säteri i Bettna

Anmärkning

Gustaf Malkolm och Anna Lilliehöök på Svärdsta har skänkt en stor samling dräktdetaljer, personliga föremål och ”kuriosa” från släkten, från 1700-talet och framåt. Den stora samlingen inkom mellan åren 1968 och 1975, det sammanfaller med att man flyttar från Svärdsta och bosätter sig i Stockholm, samt Gustafs död 1974.

Samlingen innehåller textilier från 1700-talet och 1800-talet, uniformsdetaljer, medaljer, en hovdräkt och en ångmaskin, en lagad ostindisk servis och mängder av dräktdetaljer, smycken, esprier, skor, spel, askar, skrin och vad som betecknas i tidigare årsberättelser som ”kuriosa” kommer från Gustaf Malkolm och Anna Lilliehöök på Svärdsta Säteri i Bettna.

Gåvorna är i korthet redovisade i tre årsbeskrivningar från Sörmlandsbygden, se nedan. Först en presentation av personerna som är inblandade i de olika objekten:
Gustaf Malkolm Lilliehöök (1884-1974) kallades Gösta. Han var militär och är mest bekant för att han tog en guldmedalj i modern femkamp på olympiaden i Stockholm 1912. Gösta var också en av de fem först anställda på Radiotjänst efter att ha studerat radioteknik på BBC i London. Mellan 1947 och 1969 drev han Svärdsta säteri i Bettna.
Gösta gifte sig med Anna Dorotea de Fine Blaauw i hennes andra äktenskap. Anna var född i USA av norska föräldrar (vilka bodde på Svärdsta under sina sista år) och tidigare gift med Magnus Liljewalch från vilken hon skilde sig.

Göstas föräldrar:
Fadern Carl Malcolm Lilliehöök (1847-1928) var hovmarskalk hos Gustav V och ståthållare på Stockholms slott. Modern hette Anna Margareta Ekelund (1855-1940). Hon var dotter till regementsläkaren Daniel Ekelund (1811-1882) och Hedvig Frisell (1826-1916). Gösta hade en syster, Elsa Victoria gift Posse.

Ur årsberättelserna:
”En mångskiftande donation har kommit från Anna och Gösta Malkolm Lilliehöök på Svärdsta, Bettna. Utom broderier, t.ex. en 1700-talsväst och andra textilier, innehåller gåvan tillbehör för dräkt och personliga prydnader. Ur en enkelt dekorerad ostindisk servis kommer stekfat, karott samt flata och djupa tallrikar. Intressant är en större hemmagjord ångmaskin från 1894, då en uppskattad leksak för en 10-åring. Slutligen bör nämndas att kapten Lilliehööks mor Anna M. Lilliehöök år 1884 målades i pastell av den 14-årige Emil Österman, som vid denna tid gick som elev vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfackskolan) i Stockholm”. Ur årsbeskrivning för 1968 i Sörmlandsbygden 1969.

”Makarna Anna och Gustaf Malkolm Lilliehöök, som tidigare bodde på Svärdsta i Bettna, har som komplettering av tidigare gåvor överlämnat textilier, bl.a. ett brudtäcke från 1700-talet och en hovdräkt från 1900-talets början. I gåvan märker man också tillbehör till damkläder, solfjädrar ett sorgförkläde samt mindre föremål för broderi och annat tidsfördriv som kanske kunde sammanföras under rubriken ”kuriosa”. Ur årsberättelse för 1969, Sörmlandsbygden 1970.

”Anna och Gustaf Malkolm Lilliehöök, som tidigare bodde på Svärdsta i Bettna, har kompletterat tidigare gåvor med olika föremål, som närmast faller under rubriken ”kuriosa”. Däri ingår en hel samling personfotografier i allmänhet väl dokumenterade och daterade. Man kan ej nog understryka vikten av att sådant material tillvaratages, eftersom det kan ha intresse både ur personhistorisk, dräkthistorisk eller allmän kulturell synpunkt”. Ur årsberättelse för 1970 i Sörmlandsbygden 1971.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17156

Förvärvsdatum

1968-1975