Carl och Louise Odelberg, Berga-Tuna

Omslagsbild

Titel

Carl och Louise Odelberg, Berga-Tuna

Anmärkning

"Två medlemmar i Södermanlands Länsmuseums styrelse ha gått hädan under år 1940: Direktör Bror H. Giertz och godsägaren löjtnant C. A. Odelberg. Bägge ha tillhört styrelsen alltsedan museiföreningens bildande. [...] Löjtnant Odelbergs säkra konstnärliga smak och hans grundliga kunskaper i allt som rörde konstslöjd ha varit museet till ovärderlig gagn. Han har kraftigt verkat för samlingarnas förkovring och frikostigt donerat ett stort antal värdefulla föremål till museet" Ur årsberättelse för 1940 i Sörmlandsbygden 1941 sidan 156.

Samlingen innehåller möbler, inredning, föremål från hushållet och kök, textilier, personliga ägodelar, verktyg och redskap. Merparten är från 1700- och 1800-talen. Dessvärre saknas i många fall vem som tidigare ägt föremålen, vilket ofta är fallet med tidiga inventarier där personhistoriken uppenbarligen inte var lika viktig som den är idag. Vi får anta att merparten kommer från Berga-Tuna. Ett urval presenteras nedan.

Carl Odelberg var alltså med i museets styrelse under många år, vilket möjligen kan förklara att de tidigare gåvorna, från 1917 och framåt, inte är omnämnda i årsberättelserna. Efter hans död skänker hans hustru Louise ytterligare objekt, och då står hon omnämnd med namn, den sista gåvan kom 1945.

Till samlingen kan knytas en pärm med lönelistor som tillhört ladugårdskarlen/kreatursskötaren Arne Andersson f. 1923, från 1940-talet till 1972. Inkom 2016 (SLM 37596).

Personhistoria:
Löjtnanten och godsägaren Carl Axelsson Odelberg (1873-1940) brukade Berga-Tuna utanför Nyköping. Det var en förfader till Carls hustru Louise f. Ammilton (1877-1961) som köpte Berga Tuna 1849. Han hette Adolf Anders Ammilton (1795-1864). Han var Louises farfar.

Carl var son till Carl Axel Odelberg (1832-1910), Enskede gård, och hans hustru Elisabeth (Elise) f. Åkerman (1841-).
Carls far och farfar hette båda Axel i förnamn, hovrättsnotarien och godsägare på Enskede gård, Axel Odelberg (1805-1844) gift med Wilhelmina f. Frisenheim (1807-1879) och kamrer Axel Odelberg (1781-1805) och dennes hustru Brita Sophia f. Grahn (1779-1855). Vissa av dessa nämns i samband med föremål i samlingen.

Möbler:
Från 1700-talet kommer två stolar ett bord och en pall, gustavianska, ett kabinettskåp möjligen tidigare, och framför allt ett målat och blomsterdekorerat musikskåp med speldosa från 1700-talets mitt. En väggspegel i valnöt med glasmålerier. Ett skåp med glasrutor för uppstoppade fåglar och en toalettspegel i mahogny kommer sannolikt från 1800-talet.

Inredning:
Ekskrin med skuren dekor och ett skrin klätt med mässingsplåt, fem fotogenlampor, en empirekandelaber av marmor och brons, en gjuten kandelaber med drake, ett klockfodral av alabaster, två kristallvaser, två medaljonger i gips varav en av Byström (Magnus Brahe vid Karl XIV Johans sarkofag), relief (Oscar II) av Lea Ahlbom och ett träsnitt, Karl XIV Johan. Broderier till eldskärm, siden, empire. En servett av vit linnedamast tillverkad i Vadstena, servetten har tillhört Christian Grahn (1745-1826) och hans hustru Brita Sofia f. Hallström, föräldrar till Brita Sofia Odelberg gift med Axel Odelberg (1781-1805).

Från hushållet:
Två ostindiska tallrikar, två fajanstallrikar varav en med Nordstjärnemotiv, fajanskrus, tre kannor, tre kaffekoppar, bordsställ i empire, ett reseschatull med sex glas från 1700-talet, glaspokal, senapsburk och sockerruska likaså av glas, liksom brännvinskaraffer i form av gris, hund, och en stövel. Tre supkoppar av horn, en supkopp på fot av bemålat trä. Två saltkar av porfyr, glaserat lerfat, saladjär, svarvat träfat. Av trä är också en gräddkanna, en kryddkvarn, tratt, en stånka i masur. Två äggstjärnor av bleckplåt, kaffekokare med kokställning av koppar, ett husapotek och en järndosa för fnöske. En rivlykta och en hopfällbar lykta av mässingsplåt. Ett hänglås med inskription bland annat G III. Två besman, ett alnmått, viktsats från 1799, två skrin varav ett daterat 1758, en tobaksburk, täljsten, 1700-tal.

Personliga ägodelar (som dessvärre till största delen saknar information om tidigare ägare):
Fyra fickur av silver, 1700- och 1800-tal, broderad nattväska som via märkning kan bindas till Carl Adolf Ammilton (1831-1909) far till Carl Odelbergs hustru Louise. Glasögonfodral av trä, ett antal smycken, halsband, armband, av stenkol, agat och trä, tre silverringar, varav en av E.A. Körsner, tidigt 1800-tal, en halskedja av elfenben och en opiumpipa av silver med benmunstycke, tillverkad av Per Fredrik Palmgren 1850. En solfjäder från sent 1700-tal med målat blad, en broderad sidenplånbok, en broderad väska, ett par broderade skor, empire. Ett biribispel och en leksaksdroska, Och en bibel på tyska, tillägnad Kristina Vasa, tryckt i Nürnberg 1649, vilken har tillhört prinsessan Eugenia. Två skedar, så kallade känningar/fästmansgåvor, med hålighet för träkulor.

Redskap och verktyg:
Vävluna daterad 1728, tre målade skäkteträn, varav ett daterat 1821 och ett 1824, två mangelbräden, en skäktkniv och en bandvävsked daterad 1800.
En mankam till hästen daterad 1797, selbågsknän av ben, en vinkelskära, tidigt 1700-tal, grönmålade lokor med fågelhuvuden. En dymlingsborr av masur daterad 1727.
Två änterpikar och fyra änterbilor, brandförsäkringsmärke från 1800-talet,

Av någon anledning har Carl Odelberg skänkt föremål från Tuna Ålderdomshem. Se vidare under samlingen med det namnet. Det rör sig om en bemålad rullgardin, handkvarn, spann, pressjärn, pannkakslagg, brödspadar, kaffebrännare, stekpanna, två besman, råttfälla, bord med fem stolar, handspruta, kaffekvarn, gjutjärnsgryta, lerkruka och fem korgar.

Ytterligare föremål ur en annan samling kan knytas till Odelberg på Berga-Tuna. I samlingen ”Axeline Sjöberg på Älvsjö gård” ingår två klänningar som tillhört Wilhelmina Odelberg f. Frisenheim (1807-1879), SLM 11893 och 11894. Samt drottning Sophia Magdalenas snörliv av vitt atlassiden. Det har tillhört en annan anmoder, kammarfru Brita Sophia Hallström, mor till Brita Sophia Odelberg gift med Axel Odelbert (1781-1805), SLM 11882.

Carl Odelberg har även bidragit med fotografier och arkivmaterial. Det återstår att dokumentera.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17157

Förvärvsdatum

1917-1945