Selma och hennes make Axel Billström

Omslagsbild

Titel

Selma och hennes make Axel Billström

Anmärkning

Selma Billström född Lundberg (1843-1926) hade ovanliga idéer om barnuppfostran, flickor skulle hantera kniv och pojkar brodera. Om henne och familjen handlar en varierande samling. Det förefaller som om de flesta föremålen i denna samling kommer från Axel och Selma Billström. Det rör sig om diverse mindre minnessaker och ting från hemmet, se nedan. Först en presentation av personerna i samlingen.

Selma föddes i Björkvik 1843, dotter till kontraktsprosten Jakob Lundberg och hans hustru Kristina Selander f. 1812. Hon gifte sig 1880 med veterinären Axel Billström och flyttade till Stockholm. Axel blev med tiden 1:e stadsveterinär, men ”led av blyghet och hade hela livet en känsla av ”ett förfelat liv”, d.v.s. att han ödslat bort sina Uppsalaår utan att avlägga läkareexamen och därför nödsakats bliva veterinär” enligt sonen Jakob f. 1880 som skrivit en bok om sin mor Selma och familjen, fler citat om henne se nedan.

Jakob Billström (1880-1953) blev däremot läkare. Han gifte sig med Astrid f. 1888, dotter till runologen Erik Brate. Jakob har också skrivit en bok om sin hustru. (”Astrid Billström född Brate 1888-1929", Stockholm 1932). Jakob och Astrid fick två döttrar, Torun f. 1914 (gift Gyllenkrok) och Hervor f. 1916 (gift Kylberg). Det är framför allt Jakob som testamenterat material till Sörmlands museum, men även döttrarna har bidragit.

Samlingen är ”spretig”, den innehåller blandat material från flera familjemedlemmar, främst från Axel och Selma Billström. Sonen Jakob Billström har skrivit en bok om sin mamma. Citat ur den följer längre ned.

I en stor kista med påskrift: ”Från Dr. Billström till Södermanlands länsmuseum” fraktades delar av föremålen som beskrivs nedan:
I samlingen ingår en sykorg/taburett, en lådspegel, ett halster, mathämtare och tallriksställ. Några tavlor, en tavla med chiffongblommor - en gåva till Jakob från en patient, ett tryck över Nyköping 1815 och en oljemålning med Björkviks gamla kyrka av Elisabeth Lundwall (se samling Postmästare Lundwall, SLM 17145). Ett bäcken, en nystvinda och ett pergamentsbrev från 1600-talet.

Flera skrin och dosor. Två skrin med halmintarsia, två kalenderdosor av mässing från 1700-talets slut, lykta, nystvinda, alnmått, besman, sockertång och nötknäppare. En hopfällbar pall till dockorna. Ett skrivetui med foton och glasögon med blått glas. En mitella med tryckt instruktion om hur man tar hand om sårade soldater. Sannolikt har några brännjärn och andra medicinföremål ingått veterinären Axel Billströms verktyg och redskap.

Från bröllopet 1880 (Axel och Selma Billström) finns en bevarad del av brudbuketten, och sannolikt hör ett par vita strumpor och ett par skor till bröllopet 1910 (Jakob och Astrid Billström). Det finns även några minneskarameller och kotiljongmärken. Tre damväskor dekorerade med snörmakerier, virkad dekor respektive broderat.

Ett fästmansskrin har en hel historia fastsatt i locket: "Detta skrin jämte en spålista på pergament skänktes av en gammal dam på hennes dödsbädd till fru Kristina Selander (f.1812, död 1865) gift med kontraktsprosten i Björkvik Jakob Lundberg, fil. dr. Deras dotter Selma Lundberg (f.1843, död 1926) gift med I stadsvet. Axel Billström i Stockholm, förut i Torsby och i Björkvik, fick det sedermera och till sist övergick skrinet genom arv till deras sonhustru Astrid Brate (F 1888, död 1929) gift med deras son och Kristina Selanders dotterson med dr Jakob Billström. Skrinet jämte avskriften av den sedan 50 år försvunna spålistan skänktes av deras döttrar Tora och Hervor Billström till Nyköpings museum d. 4 juli 1929".

En del foton ingår, på Kristina Lundberg född Selander 1812 (Selmas mor), Selma själv och på maken Axel. Samt Astrid med barnen Hervor och Torun.

Till samlingen kan knytas två leksaker, en docka och en spis (SLM 31202 och 29223) som tillhört Linnéa Holmberg f. Bergman 1909. Hon bodde ofta hos mormor och morfar på Horn där familjen Billström hyrde sommarnöje. Linnéa var vän med Torun och Hervor Billström.

Nedan följer en kortfattad historik och en del citat från boken ”Selma Billström född Lundberg, Material till en levnadsteckning” från 1943:
”Selma föddes i Björkvik den 27 september 1843. Selma var liksom sin mor en driftsmänniska och såsom de mera lyckliga av dessa naturer utrustad med en stor förmåga av driftsbehärskning och även sublimering [...] Den första undervisningen meddelade prostinnan själv, men sedan hade flickorna guvernant och pojkarna informator”.

När Selma var 19 år avled modern. Selma och systrarna fick överta värdinnearbetet i prästgården. Vissa turer togs till Nyköping och släktingar i Askersund.

1870 kom Axel Billström ”Moje” till Björkvik som veterinär. De förlovade sig i hemlighet. ”Jag ville förbereda pappa på förlovningen och frågade en gång: vad skulle far säga om jag förlovade mig med Billström.” – ”då skulle jag bli så lessen.” – ”hur så?” – ”Jo, för det bleve bara fattigdom. Annars är han ju en både hygglig och duktig karl.” När det sedan skulle eklateras blev han glad, ty han tyckte så mycket om Moje, och de ekonomiska situationen blev ju sedan bättre för ”Stockholms stadsveterinär” än för en länsveterinär i nordvästra Vermland”.

”Selma led av gallstenslidande under hela livet, vintern 1879-80 hade hon varit mycket sjuk. Hon kryade på sig litet till bröllopet den 8:e april 1880 men var så svag att Moje måste bära henne från vagnen och in genom kyrkan till altaret och ut igen”.

I Stockholm bevistade Selma föreläsningar och konstutställningar. Kom i kontakt med Kvinnoklubben. 1887 skrev hon boken ”Tankar om prostitutionen och äktenskapet”. Sonen Jakob f. 1880 uppfostrades enligt egna idéer. ”En hel del var eget påhitt såsom t.ex. hennes idé, att pojkar och flickor borde fostrar tvärt emot det traditionella, d.v.s de förra med dockor och handarbete samt biträde i husligt arbete, medan flickorna borde slöjda eller skära i trä, sporta och gymnastisera samt hava kraftigare lekar. Detta för att ”båda dessa skulle fostras till att bli människor mera än kön”. Pojkarnas ”vildhet skulle minskas och flickornas ”sjåpighet” försvinna genom denna uppfostran”.

1892 dog maken Axel, och försörjningsproblemet blev akut. Selma beslutar att ta inackorderingar. Det gav många kvällar med samtal och diskussioner. 1926 dog Selma. Sonen skriver i sin bok: ”Selma Billström, född Lundberg som hon kallade sig, var varken socialist, nykterist, fredsanatist, knappast ens kristen utan rätt och slätt människa = humanist och etiker”.
Ur : ”Selma Billström f. Lundberg, Material till en levnadsteckning” av sonen Jakob Billström 1943.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17163

Förvärvsdatum

1929-1970-talet