Skärgårdssamlingen

Omslagsbild

Titel

Skärgårdssamlingen

Anmärkning

Skärgårdssamlingen innehåller ett stort antal föremål som kommer främst från det sörmländska kustområdet. Förutom tolv allmogebåtar (varav en är från Hjälmaren) rör det sig om redskap använda vid olika typer av fiske, men även jordbruksredskap och husgeråd från flera skärgårdshemman. Även en stor mängd fotografier och arkivmaterial, bland annat flera biografier, liksom flera mindre samlingar kan knytas till skärgården och därmed samlingen.

Den största delen av samlingen inkom i samband med omorganisationen av den regionala museiverksamheten i länet. Stiftelsen Södermanlands museum bildades 1976 och överfördes 1982 till museet. Om detta noteras i verksamhetsberättelsen (Sörmlandsbygden 1983):
”De föremål med anknytning till skärgården och som tillföll länsmuseets samlingar i samband med stiftelsebildningen 1 januari 1976 har under året (1982) tagits in till museet. Samlingarna, som har tillkommit genom initiativ av landstinget, har tidigare varit provisoriskt magasinerade i Trosa. Genom länsmuseets tillskott på magasinsutrymmen har det nu varit möjligt att ta hand om denna samling som omfattar drygt 500 föremål”.

Förutom ovan nämnda samling ingår även förutom enstaka föremål flera mindre enskilda samlingar, och fotografier från många enskilda album och givare. Se exempelvis flera fotoalbum som tillhört Stephan janzon. Några mindre samlingar med skärgårdsinriktning:

1961: Bruksföremål från föräldrahemmet i skärgården, 13 föremål, främst från hushållet. (Helena Sundström, Hummelvik, Oxelösund)
1982: Insamlade föremål av mästerlotsen Karl-Gustav Sundström i Oxelösund.
1986: Enstaka föremål från skärgården.
2005: Fiskaren Gösta Högströms samling, främst foton och memoarer från Herrhagen, Arnö fideikommiss. Se samling SLM 17002.

Artiklar i Sörmlandsbygden med anknytning till Skärgården, och samlingarna:
SB 1962: Karl-Gustav Sundström, Skötökor och strömmingsfiske
SB 1983: Per Aspenberg, Sörmländska ökor, om skärgårdens allmogebåtar.
SB 1985: Lennart Rosander, Från Skärgårdsmuseum till Östersjömuseum, en gammal museitanke.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17091