Skräddarstugan i Tunabergs socken

Omslagsbild

Titel

Skräddarstugan i Tunabergs socken

Anmärkning

Samlingen består av möbler och inventarier från Skräddarstugan i Tunabergs socken. Delar av samlingen är inköpta på auktion 1935, sannolikt i samband med fjärdingsman Gustaf Petterssons, som dog samma år. Annat material inkom tidigare. Det rör sig om möbler, inredningsdetaljer, hushållsföremål och enstaka jordbruksredskap.

Nedan följer en beskrivning av samlingen följt av gårdens historia och något om de människor som bott där. Dessvärre ingår inget arkivmaterial förutom inköpsnotor. Fotografiet på Skräddarstugan kommer från Bygdeband, Tunabergs församling. Det är sannolikt från 1920-talet och det är troligen Gustaf Pettersson och Klara Matilda Pettersson (f. Andersdotter) som står till vänster på fotot.

Mest utmärkande för samlingen är ett ståndskåp daterat 1738 (SLM 1318), och som sådant ett tidigt exempel på allmogemåleri i renässansstil. Skåpet är märkt med initialerna EES och BND och har en notering om att det ursprungligen kommer från Stigtomta socken. Det finns ytterligare ett exempel i samlingarna, målat av samme anonyme målare (SLM 2642, daterat 1742), detta från Bettna socken.

Ett mindre bänkskåp/hörnskåp med blomstermotiv är daterat 1796 (SLM 1320), även detta tillhör en serie målade skåp i samlingarna. De har motiv i rokokostil och målaren har kommit att kallas ”Ros och knoppmålaren” efter motiven. Ett rödmålat snedklaffskåp (SLM 1319) och ett hörnskåp (SLM 4537) ingår i möblemanget, liksom en vitmålad stol och en nattstol/toalettstol för barn.

Några inredningsdetaljer ingår, ett antal ljusstakar av mässing, en åttkantig brännvinsflaska av grönt glas och en så kallad kransflaska, en rund flaska med hål i mitten. Husgerådet består av en äggstjärna, en ålderdomlig ostform av trä, korg med lock, durkslag, två ugnssopar och en tobakspress. En spolrock och två härvlar har använts vid textila arbeten. Till jordbruket hör en kratta, hacka och högaffel samt en förkommen klubba ”att sönderdela jordkockor med”.

Under 1920- och 30-talen formades samlingarna på Sörmlands museum. Diverse ombud i länet var engagerade. De bevakade olika auktioner för museets räkning, och via räkningar och brev kan man följa erbjudanden från dessa ombud. Ett sådant var inköpen från Skräddarstugan i Tunabergs socken. Några av föremålen återkommer på en räkning från 1935, se nedan. Andra har bara notering ”Skräddarstugan, Tunaberg”. Vi vet inte idag när eller hur de kom till museet. Ett kvitto ”för inrop å auktion hållen vid Skräddarstugan i Tunaberg den 28 oktober 1935” tar upp ett antal föremål. Kvittot är ställt till Robert Hagberg, Nävekvarn genom herr Holmgren i Jönåker.


Skräddarstugan dyker upp som ett tillägg i husförhörslängderna från Tunaberg 1856-61, noterat under Tuddetorp. Sannolikt uppfördes stugan då. Skräddaren Isaac Carlsson (f. 1829-04-15 i Tunaberg) flyttade in 1857 med sin hustru Carolina Bergman f. 1834-12-14. I husförhörslängderna från 1871-75 är noterat att Isaac Carlsson, hustrun Carolina och sex barn flyttade vidare 1874. Fredrika Vilhelmina f. 1857, Carl Fredrik f. 1865, Beata Antoinetta f. 1868, Anna Carolina f. 1869, Axel f. 1871 och Gustaf Henrik f.1874.

1875 står Skräddarstugan noterad som ”backstuga”. I husförhörslängden för 1896 återfinner vi Isak Fridolf Karlsson, arbetskarl f. 1849 i Nicolai socken. Ett antal personer bor senare i huset.

1910 flyttade f.d. fjärdingsmannen och kyrkorådet Erik Gustaf Pettersson, (f. i Fingerkulla 1847-10-21) till Skräddarstugan. Han var gift med Klara Matilda Andersdotter, (f. i Nykyrka 1847-08-12). Han flyttade från Tuddetorp, där sonen Gustaf Emil övertar den gården. Gustav och Klara Matilda var båda 63 år gamla vid denna tid, huset blev deras sista bostad. Gustaf Pettersson gick bort 1935-12-09. Han var då änkeman, Klara Matilda dog 1930-09-29. Under 1921-28 bor även sjömannen Sten Ruben Almén i huset som annars enbart beboddes av paret Pettersson.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17177

Förvärvsdatum

1930-talet