Rådman Edvin Nilsons vapensamling

Omslagsbild

Titel

Rådman Edvin Nilsons vapensamling

Anmärkning

"Slutet på 1700-talet och nästan hela följande århundrade är representerat i den vapensamling, som kommit som en synnerligen välkommen gåva från rådman Edvin Nilson. Här finnas olika konstruktioner av skjutvapen representerade alltifrån flintlåsgevär, framladdade tändnålsgevär och de första försöken i bakladdningsmekanism till remingtongeväret av armétyp från slutet av förra århundradet. De flesta av dessa vapen ha ställt ut i förrummet till Gästabudssalen tillsammans med ett urval av museets tidigare samlingar, som av utrymmesskäl någon tid legat magasinerade" /Ur årsberättelsen för Södermanlands museum i Sörmlandsbygden 1951 sidan 147.

Samlingen innehåller nästan bara vapen. Arton gevär, merparten enkelpipiga. Två har noteringar, på ett har någon ristat in ”Ole Olsen Tromsö Ano 1814” och på ett annat noterat ”1:sta priset vid Skarpskyttarnas målskjutning i Nyköping 1865 3/3”. För övrigt ett (numera förkommet) spanskrör med stilett samt en vapensköld i nyrenässans med svärd och huggbilor. Och numera är det inte möjligt av säkerhetsskäl att ha dem utställda på ovan nämnda sätt.

Arkivmaterial och fotografier från Edvin Nilson (med ett S senare i livet) saknas, vi vet inte något om hans intresse för äldre vapen. Här följer kortfattad personhistoria, från kyrkböcker och från firman Nilson & Son, golv och plattsättning som fortfarande (2017) existerar.

Kakelugnsmakaren Edvin Nilson föddes 1879 i Trollhättan, som son till mekaniker Johan Nilsson och hans hustru Ida Maria Svenningsdotter. Via Örebro och Eskilstuna kom han 1901 till Nyköping och fick arbete som sättmästare på Nyköpings kakelfabrik på Hamnvägen (senare Nyköpings Spisbrödsfabrik). Edvin gifte sig 1904, med Hildur Emerentia Andersson född 1883 i Uppsala. Hennes far var också kakelugnsmakare.

1908 startade Edvin egen rörelse och 1929 inträdde sonen Harry som delägare och firmanamnet blev Edvin Nilson & Son. Senare ombildat till Edvin Nilson & Son, Plattsättnings AB.

Edvin Nilson invaldes i Stadsfullmäktige, blev suppleant i drätselkammaren och ledamot i Brandstodskommittén 1918 - 1958. Han var disponent i Nyköpings Fastighets AB 1929 - 1954. Mellan åren 1929-1947 blev Edvin Nilson illiterat rådman vid rådhusrätten. Att han var illitterat innebar att han inte var juridiskt utbildad rådman, något som förekom i mindre städer fram till 1948 (NE). Rådman Nilson kan ha varit en av de sista ”icke lagfarna” ledamöterna av magistrat och rådhusrätt i Sverige. Att jämföra med dagens nämndemän.

Edvin Nilson handelsgård och gamla kontor ligger vid korsningen Västra Kvarngatan/Slottsgatan i Nyköping och kallas fortfarande ”Rådman Nilsons gård”. Enligt ovan nämna firma (Nilson & Son) finns fortfarande en av hans kakelugnar bevarade i ett av gårdshusen. Huset uppfördes omkring år 1800 och med sin välbevarade gårdsmiljö är det en av de få bevarade handelsgårdsmiljöerna i Nyköping.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17203

Samtidigt förvärvat

Samling: Rådman Edvin Nilsons vapensamling

Förvärvsdatum

1950