Benninge Lanthushållsskola i Strängnäs

Omslagsbild

Titel

Benninge Lanthushållsskola i Strängnäs

Anmärkning

Benninge lanthushållsskola startades 1908 av Eva Sack (f. 1869), från Bergshammar i Fogdö socken. Eva utbildade sig både på den tekniska och konstindustriella skolan i Stockholm. Därefter började hon arbeta på Handarbetets Vänner som extra ordinarie biträde. Senare öppnade hon tillsammans med en väninna en hemslöjdsbod i Malmö. 1905 kom hon tillbaka till Handarbetets Vänner som direktris, men tvingades på grund av en allvarlig sjukdom avsluta sitt arbete ett par år senare. Under konvalescensen på Bergshammar föddes idén om Benninge.

”Andra må gärna utbilda kvinnan till en politikens och det sociala arbetets framtidskraft, jag ämnar hålla mig till den begränsade plats vi kalla hemmets område”. Så uttryckte sig Eva Sacks när hon först presenterade förslaget om Benninge Hemskola. Den 1 juni 1908 tog hon som skolans rektor emot den första kullen elever. Lokalerna är belägna på Långbergets södra sluttning strax ovanför järnvägsstationen i Strängnäs.

Undervisningen på Benninge syftade under dess tidigare år till att lära ut ”ett hems vårdande hörande sysslor”, därtill räknades också undervisning i hälsolära och barnavård. Men att sprida kunskap om arbetet inom hemmet skulle också bidra till att göra hemarbetet värdefullt för omvärlden.

Från och med 1 juli 1971 blir Benninge gymnasieskola med specialkurser inom konsumtionsområdet. Eleverna kunde också välja mellan att gå kurserna termins- eller helårsvis. Antalet sökande till skolan hade vid den här tiden minskat och vid flera tillfällen fick utbildnings- och kulturnämnden ta ställning till huruvida verksamheten skulle fortsätta bedrivas. Trots protester från både elever och lärare stängdes Benninge år 1987.

Källa: En historik om Benningeskolan, Sven Thorgren

Samlingen innehåller ett tjugotal föremål, däribland femton bomullshanddukar som vävt för hand på Benninge, ett tiotal stolar och ett bord designade av Carl Malmsten. I samlingarna finna även ett hemslöjdsmaterial innehållande ett hundratal textilier, samt ett arkivmaterialet bestående av flera volymer anteckningsböcker och hushållsböcker från skolans elever, daterade 1920-tal och framåt.

År 2017 inkom en stor samling textilier, föremål och fotografier från Benninge som tidigare funnits i Strängnäs museums samlingar. I juni 2017 genomfördes även ett mindre fältarbete kring Benningeskolan. Då gjordes en intervju med tre före detta lärare på skolan, Gun-Marie Zimmerman (f. 1934), Sigbrit Selerud (f. 1930) och Anna-Stina Gustafsson (f. 1942), samt en tidigare elev, Yvonne Hedman (f. 1956). Ett antal fotografier från Benningeskolans lokaler togs i samband med detta.

Idag har Europaskolan Rogge sin verksamhet i Benninges lokaler. En del av skolans tillhörigheter, så som de handvävda handdukarna, används bland annat i skolans hemkunskapsundervisning.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17204

Samtidigt förvärvat

Samling: Benninge Lanthushållsskola i Strängnäs