Nicolaiskolans naturaliesamling

Omslagsbild

Titel

Nicolaiskolans naturaliesamling

Anmärkning

Undervisningsmaterial och naturalier från biologiundervisningen vid Nicolaiskolan i Nyköping. Materialet är insamlat från 1860-talet och fram till 1900-talets slut, både inköpt från läromedelscentraler och gåvor från elever eller personal. Samlingen innehåller främst fåglar, men också en del insekter och däggdjur samt material från undervisningen.

Martin Nilsson (1879-1964) kom till Nyköping 1908 som läroverksadjunkt i biologi och kemi vid Nicolaiskolan. Han är en av dem som till stora delar byggt upp naturaliesamlingen. Martin Nilsson utsågs till intendent på Sörmlands museum 1916 där han arbetade till 1938. Martin Nilsson efterlämnade en fond till museet, den används främst till inköp av konst samt att komplettera och vårda samlingarna.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17224

Tillkomsttid start

1860

Tillkomsttid slut

1990

Historik

Nicolaiskolan