Herrskapsbarnen Wrangel på Säby säteri i Aspö socken, deras kläder och leksaker

Omslagsbild

Titel

Herrskapsbarnen Wrangel på Säby säteri i Aspö socken, deras kläder och leksaker

Anmärkning

På Säby herrgård i Aspö socken föddes fyra barn i familjen Wrangel upp mellan åren 1894 och 1903. Denna samling innehåller framför allt deras kläder de första åren och deras leksaker. Här finns även enstaka uniformer och kläder från familjens vuxna individer samt andra föremål från hemmet.

Den Wrangelska samlingen överlämnades till Strängnäs museum under det sena 1970-talet, efter Helmuth Wrangels död, av hans hustru Christina. De var de sista i familjen som bodde på säteriet och det tidigare fideikommisset Säby som varit i familjen Wrangels ägo mellan åren 1712 och 1977. Om de fyra barnen, två pojkar och två flickor, och familjen, se nedan under personbeskrivningen.

Kort beskrivning av samlingens innehåll i kategorier:

Barnkläder:
Som ovan nämnts består samlingen till största delen av barnkläder. Här finns blöjor, blöjsnibbar, babyskjortor, haklappar, bärklänningar och dopklänningar med mössor från de tidigaste spädbarnsåren. Som brukligt var kläddes barnen de första åren oftast i kolt, likadana för pojkar och flickor, rikt dekorerade med spetsar, sydda veck och broderier, ofta tillverkade av vit bomullsbatist.

Senare kläddes flickorna i klänningar och förkläden, pojkarna i byxor och jackor. En mängd dräkttillbehör ingår, framför allt löstagbara kragar, framför allt sjömanskragar av olika färg och dekoration. Härtill hör rosetter, manschetter och lösärmar. Samt underkläder som särkar, underkjolar, livstycken och strumpor.

En del av kläderna, framför allt blöjor och liknande är försedda med sydd märkning, exempelvis ”W.6.99”. Det innebär att det år 1899 syddes sex likadana plagg hos familjen Wrangel.

Kläder till vuxna personer:
Några klänningar har tillhört en tidigare generation eller flickorna i vuxen ålder, liksom en jacka, cape och kamkrage.

Två uniformer har tillhört Helmuth Wrangel, en civiluniform och en militäruniform med tillhörande uniformskappa M/1910 med tillhörande huvudbonader och detaljer. De är sannolikt från 1920 – 30-talen.

En vinterkostym för jakt eller sport är tillverkad av kraftigt ylletyg, har tillhört Helmuth Wrangel eller hans far. En väst från 1700-talets slut och en väst från 1800-talet har tillhört tidigare generationer.

Leksaker:
Barnen har haft inte mindre än två gunghästar, en vitmålad på medar, och en lite mindre med säte bak. En dragkärra tillhör uteleksakerna tillsammans med en gunga och kanske även repstegen. Här finns enstaka dockor med kläder, dockskåpsmöbler, byggklossar, flera stallmodeller och tennsoldater mm.

Övrigt:
Enstaka föremål från husapoteket, bland annat termometer och lavemangskannor. En barnvagn samt en provdocka från tidigt 1900-tal.
Et set lakan och kuddvar, bland annat brudlakan har tillhört friherrinnan Charlotta Antoine von Duben (1821-1881) gift 1840 med kammarherren och översten Carl Fredrik Ludwig af Ugglas.

Några föremål fanns redan i Sörmlands museums samlingar, från Säby. Gåvor från Herman Wrangel åren omkring 1930. De har förts till samlingen. Det rör ett husapotek med flaskor (i samlingen från familjen Odelberg på Berga-Tuna), en kaffekvarn som består av en trätrissa med bana och en härvel med räkneverk.

Om ovan nämnda medlemmar i familjen Wrangel:
Föräldrarna var fideikommissarien och nämndemannen på Säby Carl Herman Knut Wrangel af Lindeberg (1860-1939) och hans hustru Sofia Charlotta född Tamm (1870-1933). De fick fyra barn.
Carl Helmuth (1894-1977), se nedan.
Brita Lovisa född 1895. gift Malmström, död 1981 i Djursholm.
Hugo Volmar född 1898, gift Cronström, senare Cederlund. Död 1974 i Stockholm.
Marit Teresia född 1903 gift Feuer, senare Ugander. Död 1990 i Bromma.

Carl Helmuth var den äldste av syskonen och övertog Säby efter faderns död. Helmuth utbildade sig till agronom och reservofficer vid Södermanlands regemente där han avancerade till kaptens grad.
I november år 1942 flyttade Christina Gester till Säby som husföreståndarinna. Året efter, den 29 maj 1943 gifte hon sig med Helmuth.
Christina Gester var dotter till hemmansägaren och kyrkvärden Karl Johan Gester född 1891-05-27, Gestre gård i Frösthults socken i Västmanland. Gift 1915 med Agda Erika Vilhelmina Johansson född 1892-02-05 i Björksta, Västmanland.

Det var Christina som efter makens död skänkte samlingen till Strängnäs museum i slutet på 1970-talet. Den överfördes till Sörmlands museum 2017.

Ett antal teckningar som har funnits på Säby finns avfotograferade. De har ritats av Mauritz Otto Wrangel af Sauss (det finns flera adelsrätter Wrangel), kammarherre och major född 1827 på Åkerby, Gräve socken i Närke, död i Stockholm 1890. De avbildar familjelivet på Säby och andra gårdar, ofta med en humoristisk touche. De har inlemmats i samlingen på grund av motiven.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17233

Samtidigt förvärvat

Strängnäs museum 2016

Historik

Säby

Förvärvsdatum

2017