Frisören Folke Laufke och hans dotter Ingrid i Strängnäs

Omslagsbild

Titel

Frisören Folke Laufke och hans dotter Ingrid i Strängnäs

Anmärkning

År 2006 överlämnade Sten Korch (1918-2016) en samling som tillhört hans hustru Ingrid född Laufke (1923-2006) och hennes far Folke Laufke (1895-1982), efter hustruns bortgång.

Samlingen överfördes år 2017 till Sörmlands museum, då oregistrerad, men med skriftlig information från Sten Korch. Här finns personliga handlingar och enstaka föremål och foton. Samt arkivmaterial rörande ”Berlinbarnet” Hans Jürgen som år 1957 befann sig vid paret Korchs lantgård ”för att äta upp sig och andas frisk luft”.

Personuppgifter om de två generationerna Laufke och Korch:
Folke Laufke föddes i Halmstad 1895. Han var son till den omkring 1890 från Böhmen i Österrike-Ungern invandrade barberaren Frans Laufke född 1867. Fadern gifte sig 1892 med Matilda Johansson född 1864 i Kinna. De fick fem barn varav fyra överlevde, Margareta (1893-1893), Erik (1894-1966), tvillingarna Folke (1895-1982) och Sten (1895-1977) och Anna Greta (1899-1981).

Vid faderns, Frans Laufkes bortgång 1915, tvingades Folke avbryta sina högre studier och utbildade sig i stället till frisör, som fadern. Folke gifte sig i Halmstad 1923 med Karin Ingrid född Arvidsson 1896. Hon gick bort samma år i samband med dottern Ingrids födelse.

Folke gifte om sig 1925 med Clary Desideria Bengtsson född 1897 i Halland. År 1933 flyttade familjen till Strängnäs där Folke öppnade frisérsalong. Hans hustru Clary gick bort i Strängnäs 1980 och Folke två år senare.
Dottern Ingrid gick i flickskolan i Strängnäs, hon utbildade sig till kontorist och var medlem i Lottakåren under andra världskriget. Hon gifte sig 1947 med Sten Korch som samma år började på regementet i Skövde. Sten beslöt sig senare för att lämna den militära karriären och gick en kurs på Ulfhälls lantbruksskola 1951-1952. Sen drev Ingrid och Sten lantbruk i Enköpingstrakten fram till sin pensionering. Sonen Göran föddes 1948.

Personliga handlingar och föremål från Folke Laufke:
Inskrivningsbok för värnpliktiga 1916, pass från 1922, kalender från 1914, visitkort och en akvarell av konstnären Åke W. Andersson (1822-1988) med dedikation ”Till poeten Laufke…”. En läderbörs med ett antal mynt från 1700- och 1800-talen.
Från Folkes yrkesverksamma tid kommer etiketter från raksalongen i Halmstad, en kliché som avbildar Folkes friérsalong i Strängnäs samt en rakkniv med benskaft.

Enligt svärsonen Sten Korch var Folke väldigt kulturintresserad, skrev egna dikter som publicerades, vilka Sten överlämnat till Strängnäs gille. Folke målade akvareller, varav en ingår i samlingen, ”En fridsam vrå”, interiör utförd av Folke 1947. Det lär finnas flera på Roggebiblioteket i Strängnäs. Folke hade även ett stort privat bibliotek.

En låda med 34 grammofonskivor, 78-varvare, så kallade stenkakor med framför allt tysk och österrikisk musik från 1920 – 30-talen och tiden i Halmstad. Några framkallningsramar och sköljfat ingår också i samlingen.
En brevvåg från Österrike har troligen tillhört fadern, barberaren Frans Laufke. Ett antal rådgivningsböcker har sannolikt också tillhört den invandrade fadern, "Hvad skall man bli?" från 1899, "Hvad ni borde veta" från 1903 och boken "Rådgifvare för hus och hem" från år 1900.

Personliga handlingar och föremål från Folkes dotter Ingrid gift Korch:
Några skolböcker (en tillhörande maken Sten), en blunddocka och en mekanisk leksak, en dansande björn, konfirmationsbok från Strängnäs 1938, en portör och ett herbarium från 1930-talet. En bok ”Svensk Lottarörelse” från 1949, en mapp med ransoneringskort och noter samt en del vykort från Strängnäs.

År 1957 tog Ingrid och Sten Korch emot pojken Hans Jürgen Wolffgang född 1948 i Tyskland. De bodde då på Nyckelby gård, Bålsta vid Enköping. Hans Jürgen var lika gammal som sonen Göran.
I arkivmaterialet finns handlingar som direkt rör Hans Jürgen, hans föräldrar och hans hemförhållande från 1957 samt en artikel från Dagens Nyheter 2006 rörande "Berlinbarnen":
"Decennierna efter andra världskriget skickades minst 66 000 barn från ett krigshärjat land till Sverige och Norge. Några var hemifrån ett par veckor, andra längre. De fick på så sätt äta upp sig och andas frisk luft", /ur artikel som finns i arkivmaterialet från familjen Laufke, från Dagens Nyheter 27 november 2006.

Enstaka foton återfanns bland materialet. Förutom passfoto återfanns ett familjefoto på Folke, hans andra hustru Clary och hans dotter Ingrid och ett foto på Ingrid som sexåring. Två foton på den tyska pojken Hans Jürgen och Göran år 1957.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17235

Samtidigt förvärvat

Strängnäs museum 2016

Förvärvsdatum

2017