Södermanlands Flygflottilj F11

Omslagsbild

Titel

Södermanlands Flygflottilj F11

Anmärkning

Flygflottiljen F11:s huvudsakliga uppgift var att bedriva flygspaning över svenskt territorialtvatten. Där utfördes radarspaning över havsområden samt foto- och ögonspaning. Flottiljen saknade all typ av beväpning. Det fanns ca 900 anställda ute vid Skavsta på flottiljen. Det var både värnpliktig och civil personal samt befäl under verksamhetsåren. Flygplanen som användes blev fort omoderna och planen behövde ständigt bytas ut. Två typer som användes var Draken och Lansen. De var mycket lämpade för flygning på låg höjd.

Inom flygflottiljen fanns en musikkår, som var mycket anlitad runt om i Sörmland. Tyvärr lades den ned redan 1957. Ett stort idrottsengagemang fanns inom flottiljen och där särskilt inom fotboll och handboll. Även civil personal fick delta i de idrottsliga sammanhangen. Många värnpliktiga kom in på flygspaningen på grund av sina sportsliga meriter eller musikaliska talanger.

Byggnationen på flygflottiljen var unik. Man ville att byggnationen skulle se ut som att byggnaderna inte innehöll någon militär verksamhet utan vanliga hus på landet. Fienden kunde fotografera militära anläggningar och på sätt få kännedom om verksamheter mm.

Vid nedläggningen av flygflottiljen 1980 fick personalen flytta till flottilj F13 i Norrköping, medan den civila personalen som nu blev överflödig, sades upp. På Skavsta finns i dag ett museum med flygplan, kläder och fotoutrustning.

I samband med nedläggningen av F11 fick Sörmlands museum överta föremål, kläder och ett stort antal fotografier över flygfoton från flygordersalen på flottiljen. Dessutom finns en hel del minnen från tidigare medarbetare på F11. Bland annat uniformsdetaljer och en självbiografi av Sigurd Eriksson som arbetade där från 1942 till 1970.

Se även Lennart Rosanders dokumentation samt Thisell, Bertil (1979). Kungl. Södermanlands flygflottilj F 11 1941-1980: Etnologisk dokumentation hösten 1978 och våren 1979. Nyköping: Södermanlands museum, rapport nr 5.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17022