Sörmlands busshistoria

Omslagsbild

Titel

Sörmlands busshistoria

Anmärkning

Materialet skänktes av Olle Brennius som arbetade på Sörmlands Läns Trafik AB och 1986 hade börjat dokumentera länets busshistoria. Dåvarande vd Christer Fridell ställde kontor och transportmedel till förfogande. Materialet växte fort och på 1990-talet när SLT blivit Näckrosbuss och ägarbyte var aktuellt fick Olle tillstånd att donera merparten till Sörmlands museum. 1998 blev Olle tillfrågad om han ville skriva en bok om Södermanlands busstrafik från Spårvägssällskapet men hänvisade då till Jan Gunnarsson, Örebro som skrivit en bok om Närkes busstrafik.

Jan Gunnarsson blev ombedd 1998 av Svenska Spårvägssällskapet att författa ett bokmanuskript baserat på Olle Brennius artiklar samt bildmaterial. Tyvärr blev det inget bokprojekt p.g.a. tidsbrist och pengabrist från Spårvägssällskapet. Jan Gunnarsson skickade åter materialet till Olle Brennius som i sin tur skänkte det till Sörmlands museum 2004 efter samråd med Busslink.

Arkivet innehåller artiklar om sörmländska omnibusföretag och deras ägare. Kopior på trafiktillstånd, kungörelser, annonser och utdrag ur böcker. Arkivet innehåller även en förteckning över busstationer i Nyköping, tidskrifter, böcker och fotografier liksom utställningsmaterial från Olle Brennius utställning ”Bussens berättelse” på Koordinaten i Oxelösund september 2012.

I arkivet ingår även två företagsarkiv från bussbolagen Södermanlands Läns Trafik (SLT) och Näckrosbuss som till stor del utgörs av fotografier från deras verksamheter 1978-1999. Denna del i samlingen skänktes till museet av Olle Brennius tidigare kollega Ulrika Åkerblom-Sandberg.

Arkivet innehåller totalt 40 volymer som förvaras i Sörmlands museums arkiv.

Arkivet innehåller följande serier:
0Gåvohandlingar och fotoprotokoll
1Historik
2UTSTÄLLNING Bussens berättelse (september 2012)
3SLT Interna företagshandlingar
4Näckrosbuss Interna företagshandlingar

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17031

Samtidigt förvärvat

Samling: Sörmlands busshistoria