Åkers herrgård vid styckebruket, enstaka minnen från Augusta Posse född Hägerflycht

Omslagsbild

Titel

Åkers herrgård vid styckebruket, enstaka minnen från Augusta Posse född Hägerflycht

Anmärkning

Jakt, krut, enstaka möbler och inventarier kan sammanfatta samlingen från Åkers herrgård vid Åkers styckebruk. Det var Gustaf Nyblaeus hustru Jeanne Podhorsky (1875-1965) som ärvde bruket efter sin fostermor ”Lady Gosling” år 1911. Lady Gosling, Ebba Augusta f. Hägerflycht var gift flera gånger och är mest känd under namnet Augusta Posse (1843-1911). Hennes imponerande himmelssäng i mörkt trä ingår i samlingen, liksom en gustaviansk säng med stoppade gavlar, målad i ekimitation på alla synliga trädelar. Och tre vitmålade notställ från 1700-talets slut eller 1800-talets början. Till inventarierna hör också en nattstol av trä, ämnad att stå i ett hörn och ett spjällband med pärlbroderier. Sannolikt kommer dessa föremål från Åkers styckebruk. Namnet Wahrendorff nämns i samband med bland annat den gustavianska sängen. Familjen Wahrendorff ägde bruket från 1700-talets slut till 1861.

Det är troligt att även föremålen med anknytning till jakt och vapen kommer därifrån. Gustaf Nyblaeus var militär, liksom hans far och son med samma namn. Samlingen består av ett antal kruthorn av olika material, hagelpungar av läder, en svarvad knallhattsask, två väskor och två läderbälten avsedda för jakt och två krutbehållare. En krutbehållare svarvad i form av en tunna, en i järnbleck märkt ”Gunpowder”. En tång för tillverkning av kulor och en borste använd till att rengöra gevärspipor. Tre vagnar ingick, vilka dessvärre avfördes ur samlingarna i början på 1950-talet i samband med arbeten på Nyköpingshus och iordningsställandet av Gästabudssalen.

Samlingen inkom 1916, då Sörmlands museum arbetade med att samla föremål och bygga upp utställningar, både stilhistoriskt och ämnesvis, vilket kan förklara urvalet.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17013

Samtidigt förvärvat

Samling: Gustaf Nyblaeus