Greta och Knut Jansson på gården Stäket i Sorunda

Omslagsbild

Titel

Greta och Knut Jansson på gården Stäket i Sorunda

Anmärkning

Enstaka föremål, arkivmaterial och ett antal foton ingår i samlingen från jordbruksfastigheten Stäket i Sorunda socken. Knut Jansson och hans hustru Greta brukade gården mellan åren 1943 och 1968. Knuts far Isak Jansson hade köpt gården 1930 av Fållnäs säteri, som i samband med finansmannen Ivar Kreugers konkurs sålde ut fastigheter, se vidare nedan. År 1949, vid sin pensionering, sålde Isak gården till sonen Knut. Gården såldes 1968 då Greta och Knut flyttade till Södertälje.

Fotografierna visar människorna och arbetet på gården. Föremålen har alla anknytning till jordbruket. De har sparats av Greta under alla år sedan 1968 då de lämnade gården. Här finns hästen Bruntes tornister/fodersäck (SLM 32125). Hästen som eventuellt skulle medverka vid andra världskriget:

"Hästen Brunte blev också inkallad, och då tvingades man skaffa tornist, med hästens namn, födelseår och gården. Hästen skulle också ha sitt. Men Brunte var väl för gammal, han blev aldrig sänd. Man inkallade inte bara människor utan också hästar och traktorer och lite av varje”.

Detta citat samt följande kommentarer om föremålen i gåvan kommer från Greta Jansson (år 2004).

Ägglåda av blåmålat trä (SLM 32118). År 1955 gjorde sig familjen av med korna och köpte in mer höns. Lådan användes främst av Isak när han transporterade ägg till torget i Nynäshamn en gång i veckan.

En vanlig enkel halmkrok av trä (SLM 32124) användes när man skulle tillverka de traditionella halmbockarna till jul. För att tillverka dessa stack man in halmkroken i halmstacken, vred den samtidigt som man gick baklänges ända upp till 10 meter. På så sätt fick man en "halmsnodd" vilken användes till att linda runt ett råämne av trä. Det var främst Knut Jansson som tillverkade bockar som användes "till bus och lek" av ungdomar under mellandagarna mellan jul och nyåret. Se vidare bilaga "Sorundabygd, Sorunda hembygdsförening 1994" om Sorundas julbockar samt bilaga/pärm.

På foto P05-11 syns halmstacken med den typiska ”midjan” som uppstod vid tillverkningen. Den såg helt annorlunda ut när man med halmsågen (SLM 32123) sågade ut strö till djuren.

Elektrisk fuktighetsmätare (SLM 32119) kunde bestämma fuktigheten i olika sädesslag. "Lampan skulle lysa i 20 minuter, sen vet man. Man fick mindre betalt om det var för blött. Och svårt att tröska var det också."

Järntång för märkning av kreatur (SLM 32120). "Man hade numrerade aluminiumbleck som lades i v-form i saxen. Sen knipsade man korna och även andra djur i örat."

Spannmålskniv (SLM 32121) användes för att skära upp snören runt säden innan det gick in i tröskverket. Sparade enligt Greta Jansson en persons arbete.

Insektssprutan (SLM 32122) användes för att få bort ohyra i hönshuset. "Jag sprutade i taket hos hönsen, mot alla flugor.” Hönshuset på gården Stäket i Sorunda socken inreddes för sommargäster och uthyrdes på 1960-talet, liksom det gamla bostadshuset. Knut och Greta hade mellan åren 1943-45 uppfört ett nytt hus, se fotografier.

Utdrag ur Gretas egen berättelse om hur gården kom i familjens ägo:

"Isak Jansson arrenderade Bromsätra av Follnäs säteri först, men köpte sedan Stäket av Follnäs säteri i samband med Kreugerkraschen. Ingenjör Paul Toll var ju i kompanjonskap med Kreuger så då såldes egendomar för att lösa ut Kreugers skulder. Även Bromsätra såldes till en stockholmare varav Isak Jansson behöll arrendet som sidogård vilket även sonen Knut Jansson övertog när han köpte Stäket av fadern 1949. Sedan brukade vi gårdarna till 1968 då vi sålde till en stockholmare. Före köpet av Stäket brukade vi gården från 1943. Isak ville vänta med försäljningen tills han blev pensionär, därav väntan. Under tiden byggde vi en ny villa (1943-45) för de äldre ville bo kvar i gamla huset. Isaks farfar hette Tapper, fadern hette Jan Modig, men Isak ville inte ha knektnamn. Det passade inte bönder. han tog Jansson efter Jan”.

Kort personhistoria:
Isak Jansson f. 1878 i Tuna, död 1955, var gift med Anna Lovisa Jansson född i Sorunda församling den 14 november 1881, död den 25 augusti 1960. De hade fem söner, yngst var sonen Knut (1916-1991) som övertog gården.

Knuts hustru Greta som skänkt samlingen, föddes 1920 i Ångermanland. Hon flyttade till gården Stäket med maken 1943. Efter det att gården sålts 1968 flyttade familjen till Södertälje. Greta arbetade då på Alfa Laval i Tumba. 1984 flyttade de till Oxelösund och senare till Nyköping. Familjen har två döttrar, Katarina född 1945 och Gudrun född 1954.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17001

Samtidigt förvärvat

Samling: Greta och Knut Jansson på gården Stäket i Sorunda