Röster i Nyköping

Omslagsbild

Titel

Röster i Nyköping

Anmärkning

Röster i Nyköping var ett projekt som drevs 2007 – 2009 med avsikt att göra intervjuer med nyköpingsbor. Temat var: ”Vad är viktigt för dig just nu i din familj, i din yrkesroll eller i ditt engagemang i förening.” Den yngsta informanten var född 1992 och den äldsta 1909. Antalet intervjuer är 130 stycken. Samtliga informanter fotograferades utifrån sin roll.

Sommaren 2009 visades 116 vepor upphängda i centrala Nyköping med bild och citat. De nutida kompletterades med över 400 historiska personer som också presenterades med bild och text.
Intervjuerna är gjorda på kassettband men finns transkriberade i museets arkiv och i det digitala arkivet. Fotografierna på de nutida personerna är digitala. Sommaren 2008 ingick 14 av informanterna i utställningen Omtanke i praktiken som visades på Konsthallen i Nyköping.
I projektet hade museet också ett samarbete med Tessinskolan där elever i årskurs 3 fotograferade och skrev texter. Veporna, 14 – 15 st/år, visades i gallerior och på Hellmans café under tre veckor maj-juni 2007, 2008, 2009. Materialet finns i Sörmlands museums arkiv.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17027

Samtidigt förvärvat

Röster i Nyköping