Syskonen Alli och Gerhard Andersson på gården Bjurkärr, Barva socken

Omslagsbild

Titel

Syskonen Alli och Gerhard Andersson på gården Bjurkärr, Barva socken

Anmärkning

Samlingen innehåller föremål från gården Bjurkärr i Barva socken, dels personliga tillhörigheter, som kläder och underkläder, dels ett antal hushållsredskap.

Albertina, kallad Alli, Andersson (1899-1985) och hennes bror Gerhard (1900-1970) bodde vid Bjurkärr i Barva socken dit familjen flyttat år 1900. Deras föräldrar, brukaren Karl Albert Andersson (1868-1945) och Lovisa Regina född Petersson (1867-1950) ägde gården.

Efter faderns död 1945 såldes gården påföljande år till en familj Korell som fortfarande brukar den. Fadern hade enligt uppgift velat att Allis bror Gerhard skulle överta gården under början av 1940-talet. Han var emellertid psykiskt sjuk varför detta inte gick att genomföra. Fadern skall i sin besvikelse över detta tagit sitt liv 1945. När familjen Korell köpte Bjurkärr 1946 flyttade Alli med sin mor och broder till den stuga som samma år byggdes om för att rymma de tre personerna, det hus i vilket Alli kom att bo resten av sitt liv. Några år efter inflyttningen avled modern år 1950.

Alli och brodern försörjde sig under åren på det lilla jordbruk som hörde till huset tillsammans med de inkomster Alli fick från sin vävning. Dessutom hade man pengar efter försäljningen av Bjurkärr. År 1970 avled brodern och Alli levde ensam i huset tills någon månad före sin död i början av 1985. Alli träffade en man medan fadern ännu levde, tillsammans med vilken hon hade kunnat överta gården. Fadern ansåg dock att mannen "inte dög", varför Alli förblev ogift resten av livet.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17028

Samtidigt förvärvat

Samling: Syskonen Alli och Gerhard Andersson på gården Bjurkärr, Barva socken