Försäkringskassan i Sörmland

Omslagsbild

Titel

Försäkringskassan i Sörmland

Anmärkning

När de allmänna försäkringskassorna förstatligades 2005 hörde Leif Karlsson, anställd på kontoret i Nyköping, av sig till museet. Inför en kommande flytt skulle ett antal rum tömmas. I källaren fanns föremål och handlingar rörande verksamheten från 1800-talets slut fram till nutid. Museet valde ut 509 föremål: t.ex. möbler från kontoret i Malmköping. Kontorsmöbler, kontorsmaskiner och kontorsmaterial från olika tider, kortregisterbord, kassaskåp, skyltmaterial samt en mängd stämplar.

Arkivmaterialet innehåller 54 volymer med protokoll, uppbördslistor, dagböcker, kassaböcker, cirkulär, statistik och informationsmaterial till allmänheten i form av affischer och broschyrer.

Det finns material kring kontorshuset i kvarteret Vägporten, Ö.Rundgatan 11-13, i Nyköping från förslaget 1969 till ritningar och kontorsinredningar fram till 1980-talet. Byggnadsantikvarie Evy Rydegård har skrivit en rapport om byggnaden: Rapport 2009:5.

Byggnader och lokaler ute i länet finns dokumenterade med handlingar och ritningar från 1960 tal till mitten av 1980-talet.

Lids sjuk- och begravningskassa startade 1893 och upplöstes 1966. I arkivet finns 16 volymer.

Konvalescenthemmet Plevnahöjden i Malmköping invigdes 1957 och stängdes 1990. I arkivet finns 105 volymer.

Personalens konstförening 1976-2003 har efterlämnat arkivmaterial, 7 volymer.

Det tryckta materialet består av Svensk Sjukkassetidning 1953-62, Svensk sjukkassekalender 1936-54, Arbetarskyddet 1955-59 samt fortbildningslitteratur för de anställda. Dessutom finns broschyrer, blanketter, affischer och kartor. Detta gick grundligt igenom 2016 och finns som arbetsmaterial under enheten samlingars projekt.

Litteratur: Arbetarhistoria, meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Nr 89, Årgång 23 1/1 1999 sid 1 - 31

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17006

Samtidigt förvärvat

Samling: Försäkringskassan i Sörmland