Ebba Frendin, Malmköping

Omslagsbild

Titel

Ebba Frendin, Malmköping

Anmärkning

"Lustiga porslinsfigurer, krusidullsljusstake och spillrorna från ett Sörmlandshem”. En berättelse om oäkta barn, en hustru som dör i barnsäng bara 32 år gammal, - om hemmet där Ebba Frendin f. 1875 växte upp.

Ur museets verksamhetsberättelse i Sörmlandsbygden 1956:
”En gåva som berättar om livet under senare fjärdedelen av 1800-talet i Malmköping. Här föddes 1875 Ebba Frendin, död i Stockholm år 1952. Personliga minnen och kuriosa från föräldrahemmet ingår i den gåva, som museet fått mottaga av fru Lisa och professor Mårten Stenberger, Uppsala”.

Lisa Stenberger har i flera brev vänt sig till Sörmlands museum, här följer ett urval kommentarer om samlingen:
”Det är nog mest prydnadssaker, små lustiga porslinsfigurer, pressade glasskålar, målade kakfat, en pärlbroderad gardinkappa, några barntrycksaker, en dopdräkt, "krusidulljusstakar" o.s.v. Därtill en hög barnstol [...] bara du nu inte ställer förväntningarna för högt. Det är ju mest fråga om småting av olika slag, som plockas undan i skåp i gamla hem och sedan blir stående där. [...] Mårten och jag är fullt klara på, att det på intet sätt är "museiföremål" i vanlig mening, men eftersom Länsmuseet i Nyköping intresserat sig för att samla 1800-tal och materialet utgör spillror från ett Sörmlandshem, bad vi dig se på sakerna och välja vad du ville ha…” / Utdrag ur brev mellan 1953 – 1955 från givaren Lisa Stenberger till Sörmlands museum.

Vem var då denna Ebba Frendin (1875-1952) som Lisa Stenberger kallar ”en gammal vän född i Malmköping”? Vad vi vet idag är att hon under några år på 1890-talet var elev vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm. Hennes verktyg i snideri och en del verk finns i samlingarna, som fotoramar och andra småting. Ebba bodde då tillsammans med sin bror Gustaf (1873- ). År 1901 var hon sällskapsdam hos brukspatron Diedrichs på ett bruk i Arbogatrakten. Hon har arbetat på Svenska Dagbladet (signaturen Anita) och på Svenska Turistföreningen fram till pensionsåldern. Lisa och Mårten Stenberger ärvde en hel del material från hennes föräldrahem efter hennes död, varav delar går till museet.

Ebbas far Victor Frendin (1833-1900) var fanjunkare och regementsväbel vid Södermanlands regemente i Malmköping. Han var även ”Ordningsman i Malmköping” fram till sin död, ordförande i municipalstyrelsen och kommunalfullmäktige. Ett antal kassaböcker med både personliga och kommunala noteringar finns bevarade från åren 1866-1874 se SLM 37371.

Modern, Mathilda föddes 1840 i Mellösa by, som ”oäkta” barn till pigan Christina Andersdotter (f. 21/7 1807 i Ljusnarsberg). Hennes far erkänner faderskapet kort före sin död, det var ingen mindre än löjtnanten Johan Fredrik Grewesmühl (1781-1852). Tydligen tog fadern ansvar för Mathilda, hon var fosterdotter hos honom och ärvde efter hans död huset nr 61 i Malmköping, där hon bodde tillsammans med sin mor fram till dennas död 1861. Då var Mathilda 21 år. År 1872 gifte hon sig med Victor Frendin som sedan står som ägare till gård 61.

Barnen Gustaf föddes 1873, och Ebba 1875. Ett tredje barn föddes 1877 men både Mathilda och det nyfödda barnet avled någon dag efter förlossningen. Victor blev ensam kvar med två barn.

Samlingen består främst av mindre saker. I möbelväg finns bara ett mindre skrivbord och en barnstol från 1700-talet, och en hylla. Desto mer i inredning, många prydnadsfigurer, koppar, askar och vaser av porslin och glas. Några skålar och fat från köket.

En del material som har med hantverk att göra, mönster, märkbok och en del hantverksattiraljer. Och – som nämnts ovan, Ebbas verktyg som hon använt vid sin tid på Konstindustriella utbildningen i Stockholm. Även en del alster som tillverkats av henne, fotoramar, en ask och liknande.

Enstaka klädesplagg, en skjorta, en dopklänning med mössa och en väska, sannolikt använda av Ebba.

Av kuriosa kan nämnas några benminiatyrer, pärmar av silver, ett radband. En del smycken, ett krucifix, en miniatyrråttfälla, en medaljong med mamma Mathildas porträtt, två medaljer från Hushållningssällskapet, som hon fått – kanske för sitt träarbete?

Det finns tre barnböcker, poesi och minnesböcker, blomsterspråk mm. Psalmbok, bibel och andaktsbok. Musikbok.

Från pappa Victor finns nio räkenskapsböcker från 1866-74, som innehåller både personliga räkenskaper och mer officiella sådana från hans tid inom Malmköpings kommun. Sannolikt är även ett värdighetstecken för trumslagare inom regementet från pappa fanjunkaren.

En stor samling grafiska blad, merparten från tryckta verk ingår i samlingen. Närmare 140 st. Av dessa kan nämnas bildserien ”En badsejour vid westra kusten” från 1861, en mängd blad med karikatyrer och skämtbilder (många signerade CR). Kopparstick från A. Bonniers praktbibel med bibliska motiv, historiska motiv, en serie etsningar med mytologiska och historiska motiv av Carl Wahlbom, och ett antal porträtt av kända personer, speciellt sångare och musiker. Merparten från 1800-talets mitt och senare del.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17033

Samtidigt förvärvat

Samling: Ebba Frendin, Malmköping