Författaren Lina Lagerbielke på gården Veda

Omslagsbild

Titel

Författaren Lina Lagerbielke på gården Veda

Anmärkning

Lina Lagerbielke föddes som Christina Carolina Lagerbielke 1865, dotter till revisor Johan Syrach Lagerbielke ((1823-1885) och hans hustru Blenda Sofia f. Lång (1826-1907). Hon bodde på gården Veda, fram till brodern Nils Georg Johans död 1937. Lina skrev en historik, delvis i romanform, om Nyköpingshus och hertig Karls tid. Den utkom 1915.

I samlingen ingår främst ett skrin (SLM 5808) med en lång och utförlig ägarhistorik, och ett eventuellt ursprung i Tyskland under 30-åriga kriget. Flera handlingar finns bevarade från givaren. Se nedan. I skrinet förvarades en mynt- och medaljsamling. För övrigt ingår i samlingen en klänning och hatt, 1800-tal, flera uniformshattar från far och farfar sannolikt, dockor och dockkläder, ett brudskrin daterat 1804, smycken och sigillstampar mm.

Ur givarens anteckningar om skrinet, diverse handlingar: Skrinet har tillhört givaren från 1883 ”då jag en dag ”upptäckte” det gamla då trasiga rödmålade, järnbeslagna skrinet med alla dess lockande lönnlådor. Det restaurerades av snickaren Ihrmark och försågs med ställning”… ”Enligt brev av min farfar, hovrättsrådet C O Lagerbielke, Aggarp 14/4 1883 skall skrinet vara förfärdigat av Lars Hjulhammar på Eskilsö i Västergötland, gift med Märta Hård af Thorestorp på 1600-talet”... ”Antagligt är att dennes far Nils Hjulhammar hemfört skrinet från Tyskland, det är försett med tyskt kopparsnitt och inskription, Noaks intåg i arken”.
Skrinet skall sen ha gått i arv till Märta Hårds brorsbarn i Aggarp, Kulltorps sn, som sålt det vidare till ”pastorsadjunkt Eneberg”. Av denne pastorsadjunkt köpte sen givarens farfar, häradshövdingen Nils Peter Lagerbielke (1780-1837) skrinet, och det ärvdes vidare av farbrodern Carl Oskar Lagerbielke (1813-1891), för att sen gå till givaren, se ovan.

Ytterligare en spännande detalj, skrinet har varit med på utställning i Glasgow 1911, Lina Lagerbielke noterar 1931: …”emedan vi trodde det vara hitfört från Skottland av ättens stamfader Gustaf Fistulator och ett bevis på släktens skotska anor. Jag hade nämligen vid ett besök i ett historiskt museum i Edinburg 1903 sett ett alldeles liknande, som sades vara gjort i Skottland. Det gamla brevet av 1883, som upplyser om skrinets rätta ursprung, hade då fallit i glömska, men hittades för någon tid sedan”……”Min önskan är att skänka det gamla skrinet till länsmuseet i Nyköping att dör förvaras med sitt innehåll (Tegnérminnen uttaget av mig) en liten samling mynt, medaljer mm. Veda 2/9 1931. Lina Lagerbielke”. Mynt och medaljsamlingen se vidare SLM 5808 med undernummer.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17040

Samtidigt förvärvat

Samling: Författaren Lina Lagerbielke på gården Veda