Gymnasten Stina Grönwall och Olympiaden i Berlin 1936

Omslagsbild

Titel

Gymnasten Stina Grönwall och Olympiaden i Berlin 1936

Anmärkning

Några oansenliga gulnande dagboksanteckningar rivna ur en anteckningsbok, några häften från OS i Berlin, en tidningsartikel och ett fotoalbum. En kvinna ringde Sörmlands museum och erbjöd material ur ett dödsbo. Bland annat om en olympiad. Det verkade inte så märkvärdigt vid ett första påseende.

Men pappershögen och fotografierna gav en ögonblicksbild av ett historiskt skeende i augusti 1936. Europa var på väg in i andra världskriget, Hitler mobiliserade. Olympiaden i Berlin var oerhört välregisserad och nådde för första gången flera millioner människor. På våren hade Hitler ockuperat Rhenlandet med sina soldater – tvärs emot Versaillesavtalet, och fler invasioner skulle följa. Och för första gången, på tyskt initiativ, fördes den olympiska elden, OS-facklan, från Olympia i Grekland till Berlin. Det tog 12 dagar.

Mitt i allt detta befann sig den 19-åriga Stina Grönwall från Trosa. Stina Grönwall gick bort 2006 och samlingen skänktes till museet efter Stinas död. Den innehåller ett fotoalbum, lösa papper med dagboksanteckningar, häften från Berlin-OS och en tidningsartikel om Stina.

Stina var gymnast och med i en uppvisningstrupp om 1200 ungdomar som reste till Berlin för att delta i olympiaden år 1936. Det är genom Stinas fotografier och dagboksanteckningar som vi får följa olympiaden i denna samling.

Ur Stinas dagboksanteckningar:

"Nu skulle jag försöka berätta litet om hur man hade det i Berlin som gymnast under olympiaden. En del svenska tidningar tyckte att vi inte hade något där att göra och att vi bara trängde oss på tyskarna. Men den uppfattningen tycktes inte tyskarna ha själva för vi rönte ett mycket vänligt mottagande överallt. Det första beviset därpå fick vi i Sassnitz. Där hade långa rader av Hitler jugend ställt upp med facklor, sång och musik och tal av borgmästaren. Alla innevånare hade mött upp. Inte bara för oss utan var gång gymnaster och idrottsmän kommo dit. Vi tog plats på tågen. Efter en lång och obekväm resa fick vi se världsstaden dyka upp med sina tusen och åter tusen hakkors och olympiska flaggor. Berlin var festsmyckat. Våra läger låg på andra sidan Berlin. Först gick pojkarna, sedan vi. Musikkåren spelade och vi marscherade i en halvtimme till lägret. Över portarna där liksom i Sassnitz mötte oss hälsningsorden ”Wir grüssen dir Jugend der Weldt”. Väl på plats i barackerna var det dags för uppackning, det fanns ett 1000-tal väskor att välja på."

Uppvisningstruppen bestod av 600 män och 600 kvinnor. De hade förberett sig i två år inför de olympiska spelen. I en tidningsartikel går följande att läsa:

"Deltagandet i Berlinolympiaden och i den därmed förenade kongressen för fysisk fostran var den frivilliga gymnastikens kraftprestation. Efter 2 års förberedelser sände svensk gymnastik till Berlin 1 manlig och 1 kvinnlig masstrupp på vardera 600 gymnaster och dessutom 6 specialtrupper, tillsammans 1.400 gymnaster, den största trupp något land hittills sänt ut till olympiska spel. Vid de båda massuppvisningarna på OS-stadion, vilka möttes av ett lika spontant som entusiastiskt bifall från den 100.000-hövdade publiken, lyckades de svenska gymnasterna skapa aktning och intresse för den svenska gymnastiken som grund för en sund kroppskultur.
Likaledes visade de utsända specialtrupper, som gåvo sina uppvisningar inför den vid kongressen från 34 länder församlade sakkunskapen på fysisk fostrans område, en förstklassig och belysande bild av den Lingska gymnastiken som ett pedagogiskt uppfostringssystem, olika utformat för olika åldrar samt för män och kvinnor, här demonstrerat av 6 trupper i olika utvecklings- och åldersskeden. Resultaten av dessa demonstrationer inför den internationella sakkunskapen kunna förväntas komma att visa sig i ökat intresse i utlandet för vår svenska gymnastik."

Vill du veta mer? Under fliken ”Utforska” på vår hemsida kan du ta del av fler berättelser och fotografier från våra samlingar. Klicka på ”Olympiaden i Berlin 1936” för att läsa mer om Stina Grönwalls berättelse.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17045

Samtidigt förvärvat

Samling: Gymnasten Stina Grönwall och Olympiaden i Berlin 1936