Guldsmeden C.H. Forsmans verkstad i Nyköping

Omslagsbild

Titel

Guldsmeden C.H. Forsmans verkstad i Nyköping

Anmärkning

Carl Henrik Forsman, född 1873, var guldsmed liksom sin far med samma namn. I hans verkstad fanns många verktyg som använts av guldsmeder före honom, bland annat hans far. När verkstaden lades ned 1955 skänkte firmans siste innehavare Ragnar Thunström inventarierna till Sörmlands museum. Ragnar var för övrigt Carl Henriks systerson, se vidare nedan under personhistoria.

Före 1913 låg verkstaden och familjens hus vid hörnet Fruängsgatan/Västra Kvarngatan i Nyköping. Husen revs i samband med att före detta hotell Standard uppfördes. Senare låg ateljé, affär och bostad vid stora torget, nedanför Borgareberget. Även detta kvarter revs 1955 då det så kallade Landsstatshuset uppfördes, numera skola. Det var i samband med detta som Ragnar Thunström skänkte hela inredningen till Sörmlands museum.

I samlingen ingår arbetsbord och skåp, bänkar, stolar och lampor. En chiffonjé för verktyg, och verktygstavlor. Alla typer av verktyg, bunsenbrännare, blåsbälg, deglar, dragbänkar, filar, formar, städ, försilvringskar, gravyrsticklar och dynor, slip- och polérmaskin, hammare, klubbor, punsar, sparrjärn, sicklar, tänger m.m. Ett antal guldsmedtidningar, kataloger, faktaböcker, arbetsböcker för guldsmedslärlingar, prislistor och skyltar, liksom en stor mängd ritningar. Ett par glasögon har kanske tillhört Forsman. Nio delar av piphuvuden, åtta av sjöskum, låg i chiffonjén. Enstaka bestick av egen tillverkning. Till butiken hörde en guldsmedsdisk och ett glasskåp. Ytterligare arkivmaterial innehåller bland annat korrespondens, kataloger, ritningar och fotografier.

Bland fotografierna finns flera från de olika verkstäderna, och även några interiörer, från affären och guldsmedjan, även enstaka från hemmet. Det rör sig om olika tidsperioder.

Carl Henrik Forsman finns avbildad på ett inramat foto från 1890-talet då han ingick i manskören Lyran. Fotot ingår i samlingen från manskören SN (1907-2016) där flera av hans söner medverkade.

Carl Henrik Forsman signerade sina arbeten med CHF, registrerad 1913-1937 enligt "Namnstämplar för ädelmetallarbeten", SWEDAC. Carl Henrik gick bort redan 1934 och hans efterträdare Ragnar Thunström signerade med samma bokstäver 1937-1954.

Personhistoria:
Carl Henrik Forsman föddes 1873 i Nyköping. Han var son till en guldsmed med samma namn, Karl Henrik Forsman född 1851 också han i Nyköping. (Den senares föräldrar var båtsmannen nr 34 Henric Georg Forsman och hans hustru Greta Lena Kling, Båtsmanstorp). Modern hette Hedvig Sofia, hon var född Jubel år 1853 i Nyköping.

Carl Henrik hade en syster, Sofia Margareta född 1886-05-30. Hon gifte sig senare med handlaren Ture Vilhelm Thunström (1875-1911), deras son Thure Ragnar Thunström föddes 1910 och var den som övertog guldsmedsverkstaden när Carl Henrik dog 1934, och 1955 skänkte inredningen med inventarier till Sörmlands museum. När Sofia Margareta Thunström blev änka 1911, var sonen Thure Ragnar bara 1 år gammal. Hon hyrde då in sig hos sin mor Hedvig Sofia som också var änka sedan 1901.

Carl Henrik gifte sig 1895 med Matilda Amalia Charlotta Brolin född 1872 i Björkvik. Paret fick 10 barn mellan åren 1895-1912.
Döttrar (alla med tillnamn Mathilda): Gertrud Helena, Sigrid, Ella, Emelie
Söner (alla med tillnamnet Karl, en använde det som förnamn): Gustaf, Emil, Valdemar, Reinhold, Gerhard, Johan

Övriga minnesoteringar:
Enligt Bildgruppen i Nyköping hade Fru Forsman getter och kaninen längst upp mot Borgareberget.
Carl Henriks fru Mathilda överlevde honom med 23 år och henne minns Marianne Lilja född 1931. Marianne, kallad Malla, arbetade på Hagmans blommor, Västra Storgatan 27 och har inte några särskilt goda minnen av Mathilda som på 1940-talet bodde inne på gården i sista kvarteret på Storgatan. När hon skulle leverera blommor dit öppnade fru Forsman aldrig dörren. Malla fick inte heller lämna blommorna utanför dörren. Hon fick återvända till affären, varvid fru Forsman genast ringde och klagade på att hon inte fått sina blommor. Guldsmedsverkstaden låg då i ett trähus på gården och Malla vill minnas att man då inte längre sålde guldvaror utan bara reparerade. / muntligen Agneta Lilja 2017.

År 1955 inredde en "guld- och silversmedja [..." i ett förut outnyttjat utrymme" i Kungstornet, "Däri kommer att uppställas de mycket ålderdomliga inventarierna från C. H. Forsmans guldsmedsaffär, V. Storgatan 2, som skänkts till museet av firmans sista innehavare, Ragnar Thunström" /Ur Föreningen Södermanlands länsmuseums årsberättelse år 1955.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17049

Samtidigt förvärvat

Samling: Guldsmeden C.H. Forsmans verkstad i Nyköping