Lars Hallman

Efternamn

Hallman

Förnamn

Lars

Levnad (start)

1711

Levnad (slut)

1762

Hem land

Sverige

Hem län

Södermanland

Hem landskap

Södermanland

Hem härad

Oppunda

Hem kommun

Flen

Hem socken

Blacksta

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Kyrkoherde

Anmärkning

Gift 1744 med Maria Elisabeth Radou

CV
1742-1762: Kyrkoherde i Blacksta och Vadsbro socknar

Litteratur:
"Blacksta och Wassbro soknar 1748 och 1759" (Stockholm 1917). Utgiven av Sigurd Wallin med kompletterande text om Lars Hallman.
"Det gamla och nya Strängnäs" (2006)

Utställning: Röster i Flen 2011, text på vepa:
"Sedan Sal. Herr Kyrkoherden på 4:de året lefwat i et bedröfweligt Änklinge-stånd, begynte han wara omtänkt, att skaffa sina små Barn en huld Moder, och sig en kär Maka. Under bön och åkallan want han nu, om förr, sin önskan, då han den 6 Novemb. 1760 ingick et Christeligit Ägtenskap med Bruks-Bokhållarens, Äreborne och Wälaktade Herr Olof Lindmans k. Dotter, Äreborna och Dygdädla Jungfru Christina Lindman på Hässlö; hwilket såta Ägtenskap GUD dock ej behagade låta blifwa långwarigare, än at denna dess senare k. Fru, efter 1 års och så nära 4 Månaders Ijufwaste sammanlefnad, nu med bittraste tårar måste klaga: Min Man är död, och jag är Änka som sorg hafwer" /Ur predikan vid Lars Hallmans begravning 1762