Axel Drake

Efternamn

Drake

Förnamn

Axel

Levnad (start)

1834-02-16

Levnad (slut)

1893-09-03

Alternativt namn1

Gustaf Axel Ludvig Drake af Hagelsrum

Hem land

Sverige

Hem län

Södermanland

Hem landskap

Södermanland

Hem härad

Rönö

Hem kommun

Nyköping

Hem socken

Alla Helgona

Hem ort

Nyköping

Födelse land

Sverige

Födelse län

Södermanland

Födelse landskap

Södermanland

Födelse härad

Oppunda

Födelse kommun

Vingåker

Födelse socken

Västra Vingåker

Födelse ort

Vingåker

Födelse fastighetsbeteckning

Övre Vannala

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Lektor, författare

Anmärkning

Lektor i franska och engelska

Son till underlöjtnant Carl Gustaf Drake (1786-1856) och Carolina Lagerstedt (1800-1894)

Syskon:
Nils Adolf (1835-1836)
CARL Adolf Vilhelm (1836-1892), kammarherre
Nils Magnus AUGUST (1839-1868)
Johan OTTO (1847-1912), borgmästare i Sundsvall

Gift 28/12 1882 med Gurli Drake (1853-1933)

Barn:
Ingeborg (f.1884)
Axel HJALMAR (f.1887)
Gunhild (f.1889)
Märta (f.1893)

Boende
1880: kv 1 (Nyköpings västra), lektor
1890: kv 5 tomt 56 (Nyköpings västra), lektor

Började studera i Uppsala år 1854 där han blev filosofie doktor år 1857. Efter några års lärarförordnanden blev han 1865 lektor i levande språk i Nyköping, en tjänst han hade till sin död.

Han gjorde flera vetenskapliga studieresor till Frankrike och Tyskland
Axel verkade genom åtskilliga skrifter såsom Några ord i läroverksfrågan (1881), ett inlägg i undervisningsfrågan (1887) och ett stort antal uppsatser i tidskriften Verdandi, samt anförande för reformer i undervisningen vid de allmänna läroverken, särskilt för inskränkning i latinstudiet.

Han intresserade sig även för sociala frågor och var en av de första i Sverige som arbetade för bildande av konsumtionsföreningar bland arbetare. I Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift uppträdde han kort före sin död med en på sina studier i ungdomen grundad uppsats om mossarnas utdikning, vilken ådrog ganska mycket uppmärksamhet.