Knut Almgren

Efternamn

Almgren

Förnamn

Knut

Levnad (start)

1806-07-15

Levnad (slut)

1884-04-20

Alternativt namn1

Knut August Almgren

Hem land

Sverige

Hem län

Stockholm

Hem landskap

Uppland

Hem kommun

Stockholm

Hem ort

Stockholm

Födelse land

Sverige

Födelse län

Västmanland

Födelse landskap

Västmanland

Födelse kommun

Västerås

Födelse ort

Västerås

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Sidenfabrikör

Anmärkning

Son till landssekreterare Joachim Wilhelm Almgren (1756-1817) och Catharina (Carin) Elisabeth Arosenius (1771-1816)

Syskon:
Agnes Catharina (1800-1872), gift Ahlborg
Johanna Elisabeth (1801-1802)
Pehr Fredric (1803-1823)
KNUT August (1806-1884)
Dorothea Albertina (DORA) (1808-1863), gift Indebetou
Beata Gustafva (1811-1861), gift Indebetou
LOVISA Wilhelmina (1813-1814)
Oscar (1815-1820)

Halvsyskon (faderns 1:a äktenskap med Hedvig Lethgren (1756-1795)
Johan Gustaf (1786-1853)
Carl Wilhelm (1787-1824)
Anna Margareta (1789-1809)
Sara Hedvig (1790-1821)
Sven Joachim (1792-1869)

Halvsyskon (faderns 2:a äktenskap med Johanna (Jeanette) Christina Åhrberg (1770-1797)
Johanna Sofia (1798-1798)

Gift 17/12 1837 med Albertina Lovisa Campbell (1806-1886)

Barn:
Knut Gustaf Edvard (1838-1922), Hovrättsråd i Svea Hovrätt
Fredrik August (1840-1903), Överdirektör SJ, riksdagsman
OSCAR Mauritz (1842-1910), sidenfabrikör i Stockholm, riksdagsman
Sven Victor (1843-1902), Godsägare Högtorp Säteri, Salem

CV
Anställd vid unga år hos firman Mazér i Stockholm
1813: grundar K A Almgrens Sidenväveri
1832-1884: Sidenfabrikör i Stockholm
1832-1884: Stadsfullmäktige
1844-1858: Ledare av borgarståndet vid alla riksdagar
1848-1883: Ordförande i Stockholms köpmannaförening
1863-1878: Stadsfullmäktige

Litteratur:
Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 15