Rune Kjellström

Efternamn

Kjellström

Förnamn

Rune

Levnad (start)

1928

Hem land

Sverige

Hem län

Södermanland

Hem landskap

Södermanland

Hem kommun

Nyköping

Hem ort

Nyköping

Födelse land

Sverige

Födelse län

Södermanland

Födelse kommun

Nyköping

Födelse ort

Nyköping

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Bankman

Anmärkning

Rune Kjellström är född 1928 och växte upp på gården Kvistberga utanför Nyköping. Som sextonåring, 1944, insjuknade Rune i polio. Samma sjukdom drabbade samtidigt två av hans bröder. Intervjun med Rune genomfördes i december 2014 av Karl-Johan Cottman. I den bandade intervjun berättar Rune om ett fotografi och ett brev. Fotografiet har han även skänkt till museet.

Rune har även lämnat in kompletterande material där han berättar om sitt liv i skriven form.