Adam Lewenhaupt

Efternamn

Lewenhaupt

Förnamn

Adam

Levnad (start)

1861-12-05

Levnad (slut)

1944-12-26

Alternativt namn1

Adam Ludvig Carl Lewenhaupt

Hem land

Sverige

Hem län

Stockholm

Hem kommun

Stockholm

Hem ort

Stockholm

Hem byggnadsnamn

Sjöholm

Födelse land

Sverige

Födelse län

Stockholm

Födelse landskap

Uppland

Födelse kommun

Stockholm

Födelse socken

Klara

Födelse ort

Stockholm

Kön

Man

Anmärkning

Son till ADAM Casimir Ludvig Lewenhaupt (1820-1895) Charlotta Aurora Amelia Gyldenstolpe (1827-1899)

Syskon:
CHARLOTTA Vilhelmina Mariana Carolina (1855-1957)
LOUISE Carolina Charlotta (1856-1933), gift Lewenhaupt
CLAES Adam Carl (1859-1938), "Sjö-Claes"

Gift 29/12 1910 med HEDVIG Sofia Möller (1867-1955)

Boende
1861 - 1/11 1862: (Stockholm Klara), son
1/11 1862 - 22/4 1899: Sjöholms säteri (Östra Vingåker sn), son, kammarherre hos hertiginnan av Dalarne
4/5 1899 - 25/11 1910 : Klarabergsgatan 23 (Skansen 8; Stockholms hovförsamling), kammarherre, greve
1910 - 1944: Karlavägen 78 (Minan 5; Stockholm Oscar)

50% ägare av Sjöholm sedan 1899

CV
16/5 1881: Mogenhetsexamen vid Stockholms ateneum
17/9 1881: Student i Uppsala
31/1 1885: Jur. preliminärexamen
9/10 1885: Student i Lund
30/1 1888: Kansliexamen
16/2 1888: Amanuens i lantförsvarsdepartementet
16/2 1888: Amanuens i finansdepartementet
29/5 1888: Extra ordinarie amanuens i riksarkivet
1889: Amanuens hos Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia (SkS)
28/11 1892: Härold vid Kungliga Majestäts Orden (KMO)
9/1 1895: Kammarherre hos änkehertiginnan av Dalarna
23/11 1896: Tillförordnad registrator vid Kungliga Majestäts Orden (KMO)
17/12 1896: Ledamot av Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia (LSkS)
21/12 1896: Kommendör av 2. klass av hertigliga Sachsen-Ernestinska husorden (KSEO2kl)
16/7 1897: Kommendör av 2. klass av hertigliga Anhaltska orden Albrecht Björnen (KAnhABjO2kl)
18/9 1897: erhöll Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken
15/5 1899 - 22/11 1908: Registrator vid Kungliga Majestäts Orden (KMO)
15/5 1899: Registrator vid Nordstjärneorden (RNO)
18/9 1903 - 2/10 1931: Riksheraldiker
1904: bevistade hertigens av Anhalt begravning såsom representant för hertiginnan av Dalarne
23/6 1904: SchwartzbHK1kl
16/9 1904: Amanuens i riksarkivet
30/9 1905 - 1908: Riddarhusgenealog
17/11 1905 - 9/11 1928: Introduktör för främmande sändebud
4/7 1906: Kommendör av 1 klass av hertigliga Anhaltska orden Albrecht Björnen (KAnhABjO1kl)
7/7 1906: Kommendör av 2. graden av Danska Dannebrogsorden (KDDO2gr)
6/6 1907: Erhöll Konung Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllopsminnestecken (OIISGbmt)
39/1 1908: Medlem av den utomordentliga beskickning, som vid hoven i Dresden, Konstantinopel och Bukarest tillkännagav konung Oskar II:s frånfälle och konung Gustaf V:s tronbestigning
3/2 1908: Kommendör av 1 klass av Stora Amaranterorden (KSAO1kl)
15/2 1908: Medlem av 1 klass av Turkiska Meschidie-orden (TMO1kl)
19/2 1908: Storofficer av Kungliga Rumänska Kronorden (StOffRumSO)
2/3 1908: Kommendör av 1 graden av (KinDrakOIIkl1gr)
27/4 1908: KFrHL
3/8 1908: Riddare av andra klassen av Preussiska Kronorden (RPrKrO2kl)
8/8 1908: Riddare av 2 klass av Kejserliga Ryska Sankt Stanislaus-orden (RRS:tStO2kl m kr)
1908: Bevistade änkehertiginnans av Anhalt begravning som representant för hertiginnan av Dalarne
26/6 1909: Riddare av 1 klass av Kejserliga Ryska Sankt Stanislaus-orden (RRS:tStO1kl)
1/1 1910 - 16/2 1917: Andre arkivarie i riksarkivet
18/2 1910: medlem av 1 klass av Persiska Sol- och Lejon-orden (PersSLO1kl)
6/6 1911: Kommendörer av 2 klass av Nordstjärneorden (KNO2kl)
5/7 1913: Storofficer av Italienska kronorden (StOffItKrO)
31/12 1915: Hovmarskalk
16/2 1917: Förste arkivarie över stat
25/2 1918: Riddare av Johanniterorden (RJohO)
27/4 1918: Underkansler i survivans vid Kungliga Majestäts Orden (KMO)
27/4 1918: Kommendör av 1 klass av Nordstjärneorden (KNO1kl)
26/2 1919: Kommendör av 1 klass av Finlands Vita Ros-orden (KFinlVRO1kl)
15/10 1920: Rättsriddare av Johanniterorden (R-RJohO)
31/12 1921: MLetA
11/9 1922: Storofficer av Nederländska ?? (StOff NedONO)
30/1 1923: (TunNIO1kl)
8/12 1923: Underkansler vid Kungliga Majestäts Orden (KMO)
2/11 1926: erhöll storkors av Belgiska Leopold II:s orden (StkBLeopIIO)
1927: Ledamot av fanutredningskommittén
16/6 1928: Överstekammarjunkare
16/6 1928: erhöll Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken
1928: Uppvaktade hos konungen av Spanien vid dennes besök i Sverige
19/9 1928: Storkors ? (StkSpMCO)
1928: Stormästare i Timmermansorden
28/4 1931: Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden
29/5 1936: Promoverad till hedersdoktor i Stockholm
31/12 1940: Överstekammarherre

Bibliografi
1903: Calendaria Caroli IX
1905–1917: Sveriges ridderskaps och adels kalender
1912: Leonard Kaggs dagbok
1920–1921: Carl XII:s officerare