Anton Flentzberg

Efternamn

Flentzberg

Förnamn

Anton

Titel

Prost

Levnad (start)

1854-11-12

Levnad (slut)

1939-08-26

Alternativt namn1

Anton Konrad Flentzberg

Hem land

Sverige

Hem län

Södermanland

Hem landskap

Södermanland

Hem härad

Selebo

Hem kommun

Strängnäs

Hem socken

Kärnbo

Hem ort

Mariefred

Födelse land

Sverige

Födelse län

Södermanland

Födelse landskap

Södermanland

Födelse härad

Åker

Födelse kommun

Strängnäs

Födelse socken

Strängnäs

Födelse ort

Strängnäs

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Kontraktsprost

Anmärkning

Anton Conrad Flentzberg föddes i Strängnäs (gården nr 62), son till stationsinspektör (tidigare ångbåtskapten) Anton Daniel Viktor Flentzberg född 1817-06-20 i Karlskrona och hans hustru Hedvig Charlotta Hellman. Gift 1920 med Ellen Katarina Elisabeth Nilsson, f. i Stockholm 1886. Föräldrarna flyttade till Strängnäs 1845 från Karlskrona.

Anton Flentzberg studerade i Uppsala där han prästvigdes 1884. Han tjänstgjorde i Runtuna, Österhaninge, Fogdö och Björnlunda tills han 1893 blev kyrkoherde i Mariefred och samtidigt slottspredikant vid Gripsholm. Kyrkoherde Anton Flentzberg hade stort intresse för fornforskning och var bland annat riksantikvariens ombud. Hedersledamot i Södermanlands fornminnesförening.

1932-1939-: medlem i styrelsen för Föreningen Södermanlands Länsmuseum

Litt: "Minnesanteckningar över Anton Flentzberg" av O. Norberg i 'Till hembygden' (1941) sidan 57-66.

FLE samling SLM 18.012
Flentzbergska samlingen införlivandes med Strängnäs samlingen och under början av 1940-talet gavs hela samlingen till Sörmlands museum.

Ur dödsannons 26 augusti 1939:
"Kyrkoherden emeritus prosten Anton Flentzberg, Mariefred, avled i lördags i en ålder av 84 år. Han var född i Strängnäs, blev student i Jönköping 1874 och avlade teor. teol. examen i Uppsala 1883. Tio år senare utnämndes han till kyrkoherde i Mariefred, Kärnbo och Taxinge församlingars pastorat samt befattningen som slottspredikant på Gripsholm. Han utnämndes senare till prost över egna församlingar.
Prosten Flentzberg var en man med stor arbetsförmåga i sin krafts dagar, och många voro de värv han ägnade sig åt. Såsom ledamot av redaktionen för stiftspublikationen Till hembygden har han nedlagt mycket arbete, och hans skildringar, bland annat från Mariefred, ha varit mycket intressanta. För stiftets alkoholisthem har han gjort en verksam insats under flera årtionden, likaså i styrelsen för Svenska alkoholisthem. Han var stiftare av Södermanlands-Närikes nations självhjälpsförening och dess förste ordförande, Södermanlands föreläsningsförbunds ordförande var han i flera år. Ett särskilt intresse har han även ägnat fornforskningen, bl.a. i egenskap av riksantikvariens ombud, och han ombestyrde på sin tid utgrävningar av Mariefreds kloster och Ärja kyrkoruin. Närbesläktad var hans insats som ordförande i kommittén för resande av minnesvård över Sten Sture. Han har även tidvis varit ståthållare på Gripsholms slott.
Inom Mariefreds kommunala liv har prosten Flentzberg även tagit framträ- (..) 1915 var han dess ordförande i flera perioder intill 1922. Drätselkammaren tillhörde han 1919-23. I elektricitetsstyrelsen var han några år ordförande. Därjämte blev han 1917 ordförande i styrelsen för Mariefred-Kärnbo ålderdomshem och 1912 ordförande i djurskyddsföreningen. På flera andra områden har han varit verksam. En betydande litterär gärning har han även utfört, framför allt på hembygdsforskningens och det kyrkligt-historiska området. Han har även givit oss vackra skaldestycken, både fosterländska och andliga".