Anders Jurell

Efternamn

Jurell

Förnamn

Anders

Levnad (start)

1876

Levnad (slut)

1964

Alternativt namn1

Anders Andersson

Hem land

Sverige

Hem län

Södermanland

Hem landskap

Södermanland

Hem härad

Oppunda/Jönåker

Hem kommun

Nyköping

Hem ort

Nyköping

Födelse land

Sverige

Födelse län

Södermanland

Födelse landskap

Södermanland

Födelse härad

Oppunda/Jönåker

Födelse kommun

Katrineholm

Födelse socken

Floda

Födelse fastighetsbeteckning

Juresta

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Grosshandlare

Anmärkning

Son till Anders Petter Andersson (1845-1906) och Mathilda Charlotta Andersson (1849-1926)

Syskon:
Axel (1872-1928), disponent, bilhandlare
August (1874-1956)
Maria (1876-1965), gift Ahlstrand
Hildur (1880-1954)
PER Arnold (1885-1953), inspektor

Gift med Agnes Åkerlund

Barn:
KARIN Maria Mathilda (1901-1999), gift Nilsson

CV
Anders Jurell var grosshandlare i trävaror. Medlem av stadsfullmäktige och rådman. Samma år som han flyttade till Nyköping och övertog Wesséns brädgård gifte han sig med Agnes. De bosatte sig på Västra Kvarngatan i Nyköping i huset där hotell Standard låg.


---


LIV 17005: 157
Berättelsen är förmedlad av Elsa-Britta Wik, Janne Petters väg 23, 26 041 Nynäshamnläge, tel 042-34 47 90. Hon har också skänkt ett antal föremål och fotografier till museet.

I sin livsberättelse berättar Anders Jurell detaljerat om släkten på Juresta, gårdens storlek och utseende. Det dagliga livet med linberedning och arbete med kvarnen. Även personer i närheten beskrivs; familjen, grannar, drängar och kringvandrande skomakare och skräddare. Kalas i trakten, skolgång och exercis. En detaljerad livsskildring som slutar med fest på Nyköpingshus och Nyköpings gille 1960.

Nyckelord: Grosshandlare, rådman, stadsfullmäktige, bostadsstandard, skomakeri, kläder, textil, alkohol, tvättning, jordbruk, barndom, hästar, mat, seder, etikett, skola, aga, kyrka, renovering, sågverk, skogsarbete, bröllop, pengar, Nyköping, fester, dödsfall.

Livsberättelse. Mellan åren 1996-1998 bedrev Sörmlands museum en insamling av levnadsminnen riktad till länets alla invånare. Syftet med insamlingen var att låta människorna i Sörmland fritt få berätta om sitt liv och sin upplevelse av den sörmländska 1900-talshistorien. På så sätt hoppades museet få in ett material som till stor del saknades i museets samlingar. Ett annat syfte var att genom att låta människor själva vara med och berätta, öka delaktigheten och visa på att vi faktiskt alla är med och skapar vår historia. Det skrivna materialet förvaras i Sörmlands museums arkiv.

Se även samling: Ahlstrand och en stor fotosamling i arkivet.

Text på vepa, utställningen ”Röster i Nyköping 2009”:
”Den 1 april 1900 övertog jag, 24-årig, L.M. Wesséns brädgård i Nyköping. På brädgården hade jag förman Karlsson, en präktig och trogen medhjälpare. Med brädgården följde också två hästar och diverse åkdon, varför jag hade en, ibland två körkarlar för transport av virke och ved” / Ur Anders Jurells minnen.
Objekttyp: