Stephan Janzon

Efternamn

Janzon

Förnamn

Stephan

Titel

Direktör

Levnad (start)

1859-03-07

Levnad (slut)

1944-02-18

Alternativt namn1

Gustaf Stephan Samuel

Hem land

Sverige

Hem län

Södermanland

Hem landskap

Södermanland

Hem kommun

Nyköping

Hem ort

Nyköping

Födelse land

Sverige

Födelse län

Södermanland

Födelse landskap

Södermanland

Födelse kommun

Nyköping

Födelse socken

Nyköpings Västra

Födelse ort

Nyköping

Födelse fastighetsbeteckning

Kv I:52 Ambrosiahuset

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Direktör

Anmärkning

Son till manufakturhandlare Anders GUSTAF Janzon (f. 20/7 1823 i Jonstorp, Askersund) och Sophia Eleonora Ljungsvärd (f.22/3 1835 i Nyköping)

Syskon:
Eleonora (1862-1862)
ANNA Maria (1864-1939)
Birger, visade sig vara "klen" och därför placerades ut i olika hem under åren kring sekelskiftet 1900

Gift (1): 10/10 1884 med Elin ULTIMA Karolina Lundgren.
Gift (2): mars 1905 med Emmy Helga Lovisa (Louise) Bergman (f.1/11 1866).

Barn 1:a äktenskapet:
Karl Gustaf IVAR "Gosselman" Janzon (f.5/12 1888 i Nykyrka sn, Jönåker). Se nedan.
Stephan Birger (17/8 1890-1893 i Nykyrka sn, Jönåker). Gick bort i lunginflammation.
EBBA Stephanie Maria (22/9 1895-1898), gick bort 5 februari 1898 av tuberkulos, modern gick bort samma år 28 juli av samma orsak.


HISTORIK
Gustaf Stephan Janzon föddes 7 mars 1859 i Nyköpings Västra församling, Kv I:52, i ”Ambrosiahuset” som på 1970-talet gav plats för Stadshuset. Han växte upp i föräldrahemmet vid Stora Torget. Var elev vid Läroverket från höstterminen 1868 t o m hösten 1875, vilket innebar att han slutade efter höstterminen i klass sex. Han hade då tre terminer kvar till avgångsexamen. I hans dödsruna från 1944 angavs att han även genomgått en treårig lantbrukskurs.
I november 1880 flyttade han till gården Mjälnäs i Nykyrka, inköpt av fadern föregående år.
(På plats från tillträdesdagen fanns redan en mamsell, en piga och fyra drängar. När han flyttade in noterades han som förvaltare, senare kallades han alternativt bokhållare. Mamsellen blev hushållerska, och när Stephan 1884 gifte sig flyttade hon till Nyköping).

10 oktober 1884 gifte sig Stephan Janzon med Elin Ultima Karolina Lundgren från Åkerö i Bettna, de bosatte sig på Mjälnäs. De fick tre barn, bara ett överlevde, se ovan. Även hustrun gick bort 1898.

1902 flyttade Stephan och sonen Ivar till Nyköping, till faderns hus vid stora torget, fadern hade gått bort år 1900.

I mars 1905 gifte Stephan Janzon om sig med Emmy Helga Lovisa (Louise) Bergman f 1866-11-01 i Norrköping, Hedvigs församling. Hon var dotter till bryggaren Carl Victor Bergman.

1904 lät han uppföra en kakelfabrik i Nyköping på Hamnvägen som togs i bruk året därpå och som hoppades ge stor vinst. 1905 köpte han ett sommarhem i Oxelösund och 1916 beställde han en stor motorbåt. Fabriken gick däremot inte med framgång utan gick i konkurs redan 1912. Han var medlem i Svenska Naturskyddsföreningen och tituleras direktör genom hela livet.

Från 1906 noteras i kyrkböckerna att huset vid Rådhuset har bytt ägare, det hade övertagits av Nyköpings kommun.

Stephan och Emmy bodde i alla fall kvar i kvarteret efter det att Nyköpings kommun övertagit huset. 1920 noterades adressen till Strömgatan 12 (Nuvarande Slottsgatan, där nu stadshusets bakre delar är uppbyggda).

Mellan 1925 och till Emmys död 1936 bodde paret i kvarter I:77 ½, Västra Trädgårdsgatan 6 det stora huset mitt emot de så kallade sjöbodarna.

År 1942 flyttade Stephan Janzon till sin son Ivar, som nu tagit sig namnet Gosselman, i Strängnäs (Åkern 3). Stephan gick bort den åttonde februari 1944, 85 år gammal. Med i flytten till Strängnäs var pigan/tjänarinnan Adelia Charlotta Hedin (1888-1977) som funnits med i hushållet sedan 1910. Hon flyttade senare åter till Nyköping och arbetade som hushållerska vid flickskolan på mitten av 1900-talet.

Stephans son Ivar tog sig efternamnet Gosselman. Det fanns tidigare i släkten, sjökaptenen och reseskildraren Karl August Gosselman var gift med en moster till Ivars farfars fru Sophia Ljungsvärd. ”Rätt till släktnamnet enl. resolution K.B. 1916 19/10” står det i kyrkoboken för Nyköping 1912-19.

Ivar Gosselman gifte sig och bosatte sig under 1920-talet i Strängnäs där han var stiftssekreterare. han gick bort 1965. (Den ursprunglige sjöofficeren Carl August Gosselman (1800-1843), se tre böcker, reseskildringar från Amerika och Columbia samt ett reseschatull, SLM 6380,6398 och 14069)

CV
Direktör i Nyköping.
Styrelseledamot i Aktiebolaget Perioden (bomullsspinneri) från 10 maj 1902. Se A. E. Falck, Perioden. Pappersbruk-Bomullsspinneri 1872-1872-1924 (Nyköping 1924).