Carl Arvid Klingspor

Efternamn

Klingspor

Förnamn

Carl Arvid

Titel

Friherre

Levnad (start)

1829-03-30

Levnad (slut)

1903-06-16

Alternativt namn1

Karl Arvid Klingspor

Alternativt namn2

Carl-Arvid Klingspor

Hem land

Sverige

Hem län

Södermanland

Hem landskap

Södermanland

Hem härad

Rönö

Hem kommun

Nyköping

Hem socken

Bogsta

Hem ort

Näsby

Hem byggnadsnamn

Näsby

Födelse land

Sverige

Födelse län

Södermanland

Födelse landskap

Södermanland

Födelse härad

Selebo

Födelse kommun

Strängnäs

Födelse socken

Aspö

Födelse ort

Säby

Födelse byggnadsnamn

Säby

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Riksheraldiker

Verksamhetstid (start)

1880

Anmärkning

Son till överstelöjtnant Carl Gustaf Klingspor (1786-1833) och grevinnan Gräfin Maria Aurora Johanna Posse (1807-1878)

Gift 1857 med HEDVIG Ulrika Vilhelmina Lilliestråle (1837-1917)

Barn:
ANNA Sofia Hedvig Aurora (1859-1942), stiftsjungfru, gift Ridderborg
Arvid (1864-1916), kapten

CV
13/2 1843 - 6/2 1850: Kadett vid Karlberg
14/2 1850 - 6/6 1857: Underlöjtnant vid livregementets dragonkår
6/6 1857 - 16/1 1864: Löjtnant vid livregementet
16/1 1864 - : Ryttmästare vid livregementet
1868-1894: Sekreterare i Upplands fornminnesförening
1871-1893: utgivare av Upplands fornminnesförenings tidskrift
28/1 1872-: Riddare av Vasaorden (RVO)
27/5 1872-: Riddare av Svärdsorden
18/11 1873-: Ledamot av Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia (LSkS)
16/11 1875-: Ledamot av Det kungl nordiske Oldskriftselskab
16/11 1880-: Riksheraldiker
4/1 1881-: Hedersledamot av Reale accademia araldica-genealogica italiana
6/5 1881-: Major i armén
Etc....