Axel Billström

Efternamn

Billström

Förnamn

Axel

Levnad (start)

1841-01-18

Levnad (slut)

1892

Alternativt namn1

Erik Axel Mauritz Billström

Hem land

Sverige

Hem län

Stockholm

Hem landskap

Uppland

Hem kommun

Stockholm

Hem ort

Stockholm

Födelse land

Sverige

Födelse län

Värmland

Födelse landskap

Västmanland

Födelse härad

Övertjurbo

Födelse kommun

Sala

Födelse socken

Sala

Födelse ort

Sala

Födelse fastighetsbeteckning

Sala Silfverhytta

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Veterinär

Verksamhetstid (start)

1871

Anmärkning

Son till Eric Jacob Billström (1799 i Nyköping - 1859 i Sala stad) och Hedda Christina Unee (f.1809 i Nyköping)

Syskon:
Carolina Amalia (f.1836 i Sala stad)

Fostersyster:
Hilda Carolina Lindh (f.1843 i Västanfors)


Gift 19/3 1880 med SELMA Amalia Lundberg (1843-1926)

Barn:
JAKOB Mauritz (f.1880), gift med Astrid Brate

Boende
1841 - 1860: Flyttmästaren (Sala stad), son
1860-: Stockholm
-1861-: Sköldpaddan (Klara, Stockholm)
-1866-: Brunkhalsen (Klara, Stockholm)
-1868 - 1869-: Krabaten (Hedvig Eleonora, Stockholm)
-1871: (Klara, Stockholm)
1871 - 13/3 1876: Hovsta (Björkvik sn), veterinärläkare
5/4 1876 - 28/10 1879: Thorsby Bruk (Fryksände sn), veterinärläkare
28/10 1879 - : Stockholm
19/12 1879 - : Oxtorgsgatan 16 (Hästhuvudet 9, Klara, Stockholm)
6/11 1879 - 28/1 1880: Drottninggatan 32 (Frigga 3, Stockholm)
1880-1886: Brunnsgatan 15, Regeringsgatan 66 (Kåkenhusen 2, Jakob, Stockholm), hushållsföreståndare
23/3 1886 - 19/3 1892: Sankt Paulsgatan 6A (Saturnus 11,Saturnus 5; Maria , Stockholm)
-1880: Hötorget 14, Hötorgsgatan 3, Oxtorgsgatan 18 (Hästhuvudet 10-11, Klara, Stockholm)
4/5 1880 - 6/10 1880: (Björkvik sn)
1880-1886: Brunnsgatan 15, Regeringsgatan 66 (Kåkenhusen 2, Jakob, Stockholm)
23/3 1886 - 1892: Sankt Paulsgatan 6B (Saturnus 5, Maria, Stockholm)

CV
Genomgått Westerås H. elementar läroverk, studerat vid Upsala universitet 14/12 1860.
Antogs som elev vid K. Veterinär Institutet den 31 Oktober 1867 (?).
Aflade Veterinärläkare examen den 14 Juni 1871. Arbetade i Stockholm 1880 som 1:e stadsveterinär.


1:e stadsveterinären Axel Billström i Stockholm, ”led av blyghet och hade hela livet en känsla av ”ett förfelat liv”, d.v.s. att han ödslat bort sina Uppsalaår utan att avlägga läkareexamen och därför nödsakats bliva veterinär” ur boken om Selma Billström f. Lundberg, Material till en levnadsteckning av sonen Jakob Billström 1943.