Samling
202 träffar

2 av 202
Eivor Gemzells fotoalbum

Eivor Gemzells fotoalbum

Eivor Gemzell (1921-1994) var bibliotekarie i Strängnäs och hennes fotoalbum illustrerar vardagen och högtider, resor och utflykter under framförallt 1940/1950-talet.

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 268 stycken

3 av 202
Axel Florin, järnvägstjänsteman (1884-1965)

Axel Florin, järnvägstjänsteman (1884-1965)

Sörmlands museum blev i december 2008 kontaktad med förfrågan om det fanns något intresse av en låda med glasplåtar av stadsmiljöer från tidigt 1900 efter Gunnar Florin, vars far Axel Florin varit en ivrig amatörfotograf med härkomst från Oxelösund. I augusti 2010 överlämnades till slut ca 500 glasplåtar av Marie-Louise Florin som tillsammans med släktingen Rut Lybjörk sedan hjälpt museet med att identifiera platser och personer på fotona.

Axel Samuel Florin föddes den 28 april 1884 som barn nr 4 till Axel Florin och Augusta f. Andersson på Torggatan 1, ”Salem”, i Oxelösund. Hans far var skräddare, liksom dennes far…

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 444 stycken

4 av 202
Stenålderssamlingar från Sörmlands museums tidigaste år

Stenålderssamlingar från Sörmlands museums tidigaste år

Föreningen Södermanlands länsmuseum bildades 1913. Den första uppgiften var att hitta lämplig lokal för det blivande museet. Gamla Residenset vid Nyköpingshus färdigställdes och öppnades fem år senare 1918. Förutom kulturhistoria, konsthantverk och konst samlades under åren även in arkeologiska samlingar till utställningarna där. ”Museet har en betydande mängd stenåldersredskap tillvaratagna i Södermanlands jord. De största av de samlingar som skänkts till museet ha gjorts av greve Adam Lewenhaupt, friherre Ernst Hermelin och professor A. Levin” enligt årsberättelsen, Sörmlandsbygden 1928.

Av dessa har sex samlingar identifierats mer eller mindre, det rör främst ”stenåldersfynd” som insamlats av olika personer, ofta enskilda godsägare…

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 78 stycken

7 av 202
Barkbåtstävlingen

Barkbåtstävlingen

Hösten 1997 kontaktades Sörmlands museum av reklammannen Lasse Hoffman, som hade synpunkter på museets tråkiga image och förslag på hur den kunde förbättras. Ett sådant förslag var att anordna en stor barkbåtstävling. Museets pedagogiska sektor nappade på förslaget och våren 1998 gick den första tävlingen av stapeln. Den är nu ett årligt evenemang.

Via Historien längs ån är Sörmlands museum och Nyköpings kommun arrangörer. Tävlingen uppmärksammar på ett lekfullt sätt ån som motor för staden. Barkbåtarna anknyter till dem som hittats vid arkeologiska utgrävningar i staden.

Tävlingen vänder sig till elever i årskurs 4 i Nyköpings kommun, som i slöjden täljer varsin…

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 8 stycken

10 av 202
Berit Johanssons leksaker

Berit Johanssons leksaker

Leksaker från ett arbetarhem i Vingåker. Berit Johansson, dotter till en textilarbetare på Widengrens, växte upp på 1940- och 50-talen. Hon minns sitt hem och sina dockor.

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 7 stycken

12 av 202
Danslärare Henryk Blotnicki

Danslärare Henryk Blotnicki

Danspedagogen Henryk Blotnicki har dokumenterat sitt arbete och sina framgångar från 1950-talet till 1980-talet via foton, tidningsartiklar och andra trycksaker.

Innehållstyp: Samling
Objekt i samlingen: 12 stycken