Barnmorskors arbete, förlossningsinstrument och...
126 träffar

2 av 126
SLM 32033 – Barnmorskebok förd av Hulda Gustafson gift Andersson år 1903

SLM 32033 – Barnmorskebok förd av Hulda Gustafson gift Andersson år 1903

Barnmorskedagbok med pärmar av naturfärgad papp. Ryggen är klistrad svart textilband. Påklistrat etikett med namnet "H A Gustafson". Sidorna är förtryckta för information kring förlossningen. barnaföderskan och barnet. Hulda har fyllt i information om modern, barnet och förlossningsförloppet.

Litt: Kalla på barnmorskan! av Katri Tammelin i Museinytt från Åbo 3/2005

Ämnesområden: Dagbok Papper Textil Tryckt
3 av 126
SLM 32032 – Betyg, barnmorskebrev, för Hulda Amalia Gustafsson, Stockholm.

SLM 32032 – Betyg, barnmorskebrev, för Hulda Amalia Gustafsson, Stockholm.

Barnmorskebrev av papper, dubbelvikt. Framsidan beskriver utbildningen och är underskriven av professor Mårten Londén. På insidan finns även den repetitionskurs Hulda gick 1913. På den andra insidan har provinsialläkare intygat att de sett Huldas legitmation innan hon börjat arbeta inom deras områden; Forsas sn, Vadsbro och Blacksta socknar.
Tillhörande kuvert (L 233 mm H 130 mm). På kuvertet står No 1001 Barnmorske-bref, för Hulda Amalia Gustafsson, Stockholm.

Ämnesområden: Betyg Papper Tryckt
5 av 126
SLM P04-14 – Barnmorskan Hulda Andersson, 1930 – 40-talet

SLM P04-14 – Barnmorskan Hulda Andersson, 1930 – 40-talet

Utställning: Röster i Flen 2011, text på vepa: "Förlossning afslutad genom pressning. Fostret skendöd. Konstgjord andning."/Ur barnmorskan Hulda Anderssons journal i Sörmlands museums arkiv.
Hulda Andersson, 1875-1952, var barnmorska i Vadsbro-Blacksta socken åren 1905-1916. Hon gifte sig 1907 och fick en son 1912. I många yrken tvingades kvinnliga anställda sluta så snart de gifte sig. Barnmorskorna fick fortsätta arbeta, för dem var det snarast en merit att själva ha fött barn. De flesta födslarna skedde i hemmen, särskilt på landsbygden, in på 1930-talet. Barnmorskorna fick ta sig fram i alla väder och på dåliga vägar, till fots, med cykel, häst, båt,…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Verksamhet
8 av 126
SLM P04-13 – Familjen Andersson på motorcykel ca 1917

SLM P04-13 – Familjen Andersson på motorcykel ca 1917

Hulda var barnmorska i Vadsbro–Blacksta socken från 1905 till 1916. Hon hade många kommunala uppdrag, dessutom var hon verksam inom Lottakåren och Röda Korset. I många yrken tvingades kvinnliga anställda sluta så snart de gifte sig. Barnmorskorna fick fortsätta arbeta, för dem var det snarast en merit att själva ha fött barn. I Huldas journal kan vi läsa ”Förlossning afslutad genom pressning. Fostret skendöd. Konstgjord andning."

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Verksamhet
11 av 126
SLM 32036 – Lärobok för barnmorskor 1911

SLM 32036 – Lärobok för barnmorskor 1911

Lärobok för barnmorskor med hårda pärmar. Pärmar och rygg i blått tyg. Författare: C M Groth och Frans Lindblom. På insidan av boken står skrivet med blyerts: "Hulda Andersson, Wadsbro".

Ämnesområden: Lärobok Papper Textil Tryckt
12 av 126
SLM 32038 1-9 – Bokserie, nio delar, rörande barnafödande, olycksfall och sjukdomar, Henri Berg, 1930-talet

SLM 32038 1-9 – Bokserie, nio delar, rörande barnafödande, olycksfall och sjukdomar, Henri Berg, 1930-talet

Böcker med enkelt omslag i brunt papper. På framsidan, mansporträtt i oval ram samt texten: "Läkarbok, av Henri Berg, Med. och Fil. Doktor".
Boken är tryckt i 9 band.

Del 1 Abscess - Barnsäng
Del 2 Barnsäng - Coitus
Del 3 Coitus - Frukt
Del 4 Frukt - Hälsa
Del 5 Hälsa - Kvicksilverförgiftning
Del 6 Kvicksilverförgiftning - Olycksfall
Del 7 Olycksfall - Sockersjuka
Del 8 Sockersjuka - Ögonhygien
Del 9 Supplement

Ämnesområden: Bok Papper Tryckt