Stenålderssamlingar från Sörmlands museums tidi...
78 träffar

1 av 78
SLM 20858 – Stridshammare av järn, lösfynd från Hättingehammar, Fiholm, Jäders socken

SLM 20858 – Stridshammare av järn, lösfynd från Hättingehammar, Fiholm, Jäders socken

Stridshammare, huvud med böjd pik, skaftet avslutat med ett fyrdelat handtag. Defekt.
Gåva av skolläraren och klockaren Carl Gustaf Österberg (1819-1889), lärare vid kyrkskolan i Jäder mellan åren 1847-1878.

Ur tidigare acc. katalog:
Stridshammare, skaftets handtag består av fyra från varandra skilda tenar, hammarens övre del avsmalnar i en spets och har på ena sidan ett hack, varned troligen fästs ett bälte. Funnet vid uppbrytning av ett stenröse vid Hättingehammar på Fiholms ägor i Jäders socken 1870. Skänkt av skolläraren Österberg i Jäder 1875. (skaftet 14* tum långt, hammaren 5 tum lång). Konserverad 1927.

Återgiven i klockare C.G. Österbergs handskrift "Jäders socken…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Arkeologi
2 av 78
SLM 20849 – Lie “funnen i jorden bland fornlämningar i Berga backe i Fogdö socken”

SLM 20849 – Lie “funnen i jorden bland fornlämningar i Berga backe i Fogdö socken”

Lie, lösfynd från Berga i Fogdö socken.
Gåva av Anders Gustaf Persson Karlström (1844-1914), född på Vansö och uppvuxen på Berga i Fogdö socken. Senare "soldat, fiskare och orgeltrampare".

Ur tidigare acc. katalog:
Lie, av ovanlig form funnen i jorden bland fornlämningar i Berga backe i Fogdö socken. Skänkt av bondsonen Anders Gustaf Persson i Berga 1864. (92 1/2 cm lång). Konserverad 1928.

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Platser: Södermanland
Ämnesområden: Lie Metall
Nyckelord: Arkeologi
4 av 78
SLM 18012 36 – Vendelring, halsring med spiralvridna partier, från Lebro i Kattnäs socken

SLM 18012 36 – Vendelring, halsring med spiralvridna partier, från Lebro i Kattnäs socken

Vendelring, halsring av brons,hel och blästrad. Med åtta motställda spiralvridna partier och ihophakade ändar.

Funnen vid Lebro, Kattnäs socken. Ingår i prosten Flentzbergs samling.

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Halsring Metall: Brons
12 av 78
SLM 20894 – Svärd, scaramasax, lösfynd från Åkers socken

SLM 20894 – Svärd, scaramasax, lösfynd från Åkers socken

Svärd, scaramasax. Eneggad klinga med tånge. Korroderad och konserverad. Lösfynd från jorden mellan Plångsta, Fäboda och Stavtorp i Åkers socken.
Gåva av lektor Aminson i Strängnäs genom metallarbetaren och upptecknaren Gustaf Ericson (1820-1894) i Härad.

Ur tidigare acc. katalog:
Svärd med tånge, kort, eneggad. Funnet omkring 6 tum i jorden mellan Plångsta Fäboda och Staftorp i Åkers socken på Åkers härad allmänning. Skänkt av lektor Aminson genom metallarbetaren G Eriksson 1883. (klingan 55 cm lång). Konserverad 1927.

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Metall: Järn Svärd
Nyckelord: Arkeologi