Barndom
725 träffar

2 av 725
SLM X10-024 – Systrarna Birgit och Barbro Westerberg, 1937

SLM X10-024 – Systrarna Birgit och Barbro Westerberg, 1937

Enligt uppgift är fotografiet taget i augusti 1937, vid Måstena säteri, strax innan familjen ska resa till faster Aina och hennes make George Norling, jordbruksarbetare vid Nynäs. Fotograf var mamma Inez Westerberg (1911-2008). Pappa Nils Westerberg (1908-1966) var anställd som trädgårdsmästare och chaufför till friherre och f.d. överstelöjtnant Carl-Gustaf von Plomgren (1866-1946), innehavare av Måstena fideikommiss 1931-1946.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Grupporträtt Papper