Byggnadskonstruktion
1 709 träffar

2 av 1709
SLM P12-1405 – Periodens bomullsspinneri, 1900-tal

SLM P12-1405 – Periodens bomullsspinneri, 1900-tal

Periodens bomullsspinneri grundades 1872 sedan Periodens pappersbruk brunnit ner. 1908 anlades även en kraftstation. Spinneriet var verksamt till 1964 och kraftstationen revs under 1990-talet

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad Papper
3 av 1709
SLM P12-1407 – Periodens bomullsspinneri, 1900-tal

SLM P12-1407 – Periodens bomullsspinneri, 1900-tal

Periodens bomullsspinneri grundades 1872 sedan Periodens pappersbruk brunnit ner. 1908 anlades även en kraftstation. Spinneriet var verksamt till 1964 och kraftstationen revs under 1990-talet

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad Papper
5 av 1709
SLM RR89-01-3 – Riksbanken i Nyköping byggs ca 1901

SLM RR89-01-3 – Riksbanken i Nyköping byggs ca 1901

Text på baksidan: Riksbanksbygget i Nyköping. Troligen 1901. Johan August Sandberg deltog i detta arbete. Enl. hans dödsannons 1936 var han f.d. eldare vid Riksbanken"

Johan Sandberg var farbror till Anne-Maries mormor Anna Josefina Karlsson född Sandberg

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Grupporträtt Papper
10 av 1709
SLM D2020-0724 – Logen på Tallsätter i Julita år 2020

SLM D2020-0724 – Logen på Tallsätter i Julita år 2020

Enligt uppgift uppfördes mangårdsbyggnaden på gården Tallsätter i slutet av 1800-talet. En ombyggnad gjordes år 1943. Söder om mangårdsbyggnaden finns en liggtimrad ekonomibyggnad. Det har ej kunnat fastställas när denna är uppförd, men med tanke på liggtimmerkonstruktionen och den låga takhöjden kan den vara gårdens äldsta byggnad.

Ladugården/logen uppfördes 1899. På en bjälke inne i logen syns årtalet också inskrivet med blyerts, efter ett namn, troligtvis ”J E Karlsson” alternativt ”P E Karlsson”. Det kan möjligtvis syfta på en släkting till den förste ägaren av Tallsätter, Karl Teodor Karlsson.

Under 1800-talet lades ofta vass som underlagstak på ekonomibyggnader i syfte att motverka…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad
11 av 1709
SLM D2020-0723 – Logen på Tallsätter i Julita år 2020

SLM D2020-0723 – Logen på Tallsätter i Julita år 2020

Enligt uppgift uppfördes mangårdsbyggnaden på gården Tallsätter i slutet av 1800-talet. En ombyggnad gjordes år 1943. Söder om mangårdsbyggnaden finns en liggtimrad ekonomibyggnad. Det har ej kunnat fastställas när denna är uppförd, men med tanke på liggtimmerkonstruktionen och den låga takhöjden kan den vara gårdens äldsta byggnad.

Ladugården/logen uppfördes 1899. På en bjälke inne i logen syns årtalet också inskrivet med blyerts, efter ett namn, troligtvis ”J E Karlsson” alternativt ”P E Karlsson”. Det kan möjligtvis syfta på en släkting till den förste ägaren av Tallsätter, Karl Teodor Karlsson.

Under 1800-talet lades ofta vass som underlagstak på ekonomibyggnader i syfte att motverka…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad
12 av 1709
SLM D2020-0723 – Logen på Tallsätter i Julita år 2020

SLM D2020-0723 – Logen på Tallsätter i Julita år 2020

Enligt uppgift uppfördes mangårdsbyggnaden på gården Tallsätter i slutet av 1800-talet. En ombyggnad gjordes år 1943. Söder om mangårdsbyggnaden finns en liggtimrad ekonomibyggnad. Det har ej kunnat fastställas när denna är uppförd, men med tanke på liggtimmerkonstruktionen och den låga takhöjden kan den vara gårdens äldsta byggnad.

Ladugården/logen uppfördes 1899. På en bjälke inne i logen syns årtalet också inskrivet med blyerts, efter ett namn, troligtvis ”J E Karlsson” alternativt ”P E Karlsson”. Det kan möjligtvis syfta på en släkting till den förste ägaren av Tallsätter, Karl Teodor Karlsson.

Under 1800-talet lades ofta vass som underlagstak på ekonomibyggnader i syfte att motverka…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad