Högtider och festdagar
278 träffar

2 av 278
SLM POR52-2032 – Gästabudssalen 1952

SLM POR52-2032 – Gästabudssalen 1952

"Vissa uppsnyggningsarbeten hade företagits redan hösten 1950, så att det stora valvet i den norra vallen kunde används till andra ändamål än magasin. Under år 1951 användes lokalen i sitt provisoriska skick, men då dess användning redan då var stor, ansåg styrelsen att en mera genomgripande reparation var berättigad, Uppvärmning, ventilation, bänkar och podium ordnades under senvintern [...] Den mera officiella invigningen skedde Annandag Påsk den 14 april i föreningens egen regi, då där hade anordnats en subskriberad påskbal. Därvid kom också salens lilla sven för första gången i bruk genom att här gavs Strindbergs enaktare 'Den starkaste' " /…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Interiör
4 av 278
SLM 39435 – Papperspåse med konfetti från Ökna i Floda socken

SLM 39435 – Papperspåse med konfetti från Ökna i Floda socken

Papperspåse, dubbelt papper, det yttre ljusblått med skrift i svart "Sans Pareil, Article Français Marque Déposée". På baksidan ett motiv från försäljning av confetti i Paris.
Påsen innehåller en stor mängd sexkantiga små pappersbitar av naturfärgat papper.
Bläcknotering på påsen "Köpt av Lena i Paris fettisdagen 1905".
Noteringen sannolikt gjord av Ingeborg Åkerhielm, mor till Helene Åkerhielm gift Cronhielm (1886-1908).

5 av 278
SLM 39220 15-17 – Tre näsdukar, konfirmation, från Ökna i Floda socken

SLM 39220 15-17 – Tre näsdukar, konfirmation, från Ökna i Floda socken

Tre näsdukar, varav en är märkt "Konfirmation". Möjligen är de andra två också konfirmationsnäsdukar, möjligen brudnäsdukar. De kommer från en liten samling som hållits samman med en postlapp från Ökna säteri, märkt "Broderade och andra fina näsdukar delvis Frih_an Åkerhielm". Sannolikt skrivet av Maud Törneros, där hon nämner sin mormor friherrinnan Ingeborg Åkerhielm (1853-1927).
15. Näsduk av tunn batist med spets påminnande om brysselspets. Spetsen följer kanten och är större vid hörnen. 31 x 32 cm.
16. Vit batist med knypplad spets. Broderat i ena hörnet "Konfirmation". Framgår inte vems konfirmation det gäller. 28 x 29 cm.
17. Näsduk med…

6 av 278
SLM P2018-0355 – Manskören SN uppställd i Haapsals domkyrka, Estland 2 juli 2016

SLM P2018-0355 – Manskören SN uppställd i Haapsals domkyrka, Estland 2 juli 2016

Manskören SN från Nyköping uppställd för att öppna kvällens konsert i domkyrkan i Haapsal, Estland, den 2 juli 2016.
Från vänster: Anthony Virgo, Jan Berglund, Dag Nordström, Einar Larsson, Sören Lindgren, Roland Olsson, Gustav Tham, Allan Pettersson (skymd), Ove Bandels (delvis skymd) och Per Swing.

Den 2 juli 2016 medverkade Manskören SN från Nyköping vid Estlandssvenskarnas Dans och Sångfest i Haapsal, Estland. Det var manskörens sista framförande före upplösningen av kören 31 juli 2016.
Ove Brandels har skrivit ner en rapport från tillfället. I materialet ingår även program (SLM 38130-3) och fyra fotografier (P2018-0352 - P2018-0355).
Man medverkade i festligheterna…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Verksamhet
7 av 278
SLM P2018-0353 – Manskören SN i den sammanslagna kören i Haapsal, Estland 2 juli 2016

SLM P2018-0353 – Manskören SN i den sammanslagna kören i Haapsal, Estland 2 juli 2016

Den stora sammanlagda kören i Biskopsborgen, Haapsal, Estland, den 2 juli 2016.

Den 2 juli 2016 medverkade Manskören SN från Nyköping vid Estlandssvenskarnas Dans och Sångfest i Haapsal, Estland. Det var manskörens sista framförande före upplösningen av kören 31 juli 2016.
Ove Brandels har skrivit ner en rapport från tillfället. I materialet ingår även program (SLM 38130-3) och fyra fotografier (P2018-0352 - P2018-0355).
Man medverkade i festligheterna med festtåg genom Haapsal och flera körframträdanden, både kören ensamt och gemensamt med andra medverkande körer i Biskopsborgen. Det avslutades med en gemensam konsert i domkyrkan.

Manskören SN bildades 1907 och upplöstes 2016.…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Verksamhet
8 av 278
SLM P2018-0354 – Manskören SN övar inför kvällens framförande i Haapsal, Estland 2 juli 2016

SLM P2018-0354 – Manskören SN övar inför kvällens framförande i Haapsal, Estland 2 juli 2016

Manskören SN från Nyköping övar inför kvällens framförande i domkyrkan i Haapsal, Estland, den 2 juli 2016.
Från vänster: Anthony Virgo, Jan Berglund, Dag Nordström, Einar Larsson, Sören Lindgren, Allan Pettersson, Ove Brandels, Per Swing (skymd), Roland Olsson, Gustav Tham. Eva Claeson Jacobsson dirigerar.

Den 2 juli 2016 medverkade Manskören SN från Nyköping vid Estlandssvenskarnas Dans och Sångfest i Haapsal, Estland. Det var manskörens sista framförande före upplösningen av kören 31 juli 2016.
Ove Brandels har skrivit ner en rapport från tillfället. I materialet ingår även program (SLM 38130-3) och fyra fotografier (P2018-0352 - P2018-0355).
Man medverkade i festligheterna med…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Verksamhet
9 av 278
SLM P2018-0352 – Manskören SN från Nyköping i Haapsal, Estland 2 juli 2016

SLM P2018-0352 – Manskören SN från Nyköping i Haapsal, Estland 2 juli 2016

Dirigent Eva Claeson Jacobsson i spetsen för manskören under inmarschen till Biskopsborgen, Haapsal, Estland, den 2 juli 2016.

Den 2 juli 2016 medverkade Manskören SN från Nyköping vid Estlandssvenskarnas Dans och Sångfest i Haapsal, Estland. Det var manskörens sista framförande före upplösningen av kören 31 juli 2016.
Ove Brandels har skrivit ner en rapport från tillfället. I materialet ingår även program (SLM 38130-3) och fyra fotografier (P2018-0352 - P2018-0355).
Man medverkade i festligheterna med festtåg genom Haapsal och flera körframträdanden, både kören ensamt och gemensamt med andra medverkande körer i Biskopsborgen. Det avslutades med en gemensam konsert i domkyrkan.

Manskören…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Verksamhet
10 av 278
SLM P2016-0541 – Börje som tomtefar

SLM P2016-0541 – Börje som tomtefar

Bild scannad ur Arnevi Gustavssons fotoalbum. Arnevi är syster till Jojje.

Bild publicerad på Instagram vecka 48 år 2016, tema "Jul".

Syntolkning: En man, utklädd till tomte, sitter med händerna i knät och ser rakt in i kameran. Bredvid honom står två små pojkar, utklädda till tomtenissar.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Grupporträtt Papper
12 av 278
SLM P2014-834 – Hildur köper lyckobrev år 1908.

SLM P2014-834 – Hildur köper lyckobrev år 1908.

På baksidan: ”Hildur köper lyckobref 1908”

Hildur var yngre syster till Torsten Segelbergs hustru Sigrid född Huss.

Fler bilder finns, se separat fotoprotokoll.

Positivspelmännen gick från gård till gård och underhöll med sitt positivspel och sålde lyckobrev för några ören som skulle säga om köparen skulle blir olyckligt gift eller lyckligt gift. För att ge extra tur hade spelmannen ofta även en fågel som hoppade ner i lådan och valde ut vilket brev köparen skulle få /Källa: Seder & Bruk om våren (1977), sidan 61-62.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Verksamhet