Husdjur: Bin och silkesmaskar
64 träffar

4 av 64
SLM 37438 6 – Gulli Lindgrens krönikor på SN 1982-1983

SLM 37438 6 – Gulli Lindgrens krönikor på SN 1982-1983

Orangebrunt album med ringpärm av skinn dekorerad med kantlinje i guld. Klisterlapp på ryggen med handskriven text "SN 1982-83" i svart tusch. Längst ner på pärmens baksida står "Melins COMBI" i guld. På insidan av pärmens baksida, bokmärke "ESSELTE FOTOFÖRVARING"

Pärmen innehåller frilandsjournalisten Gulli Lindgrens tidningsklipp med krönikor och artiklar från tiden på Södermanlands Nyheter åren 1981-1982 uppsatta på pappsidor med klister övertäckta med plastark, alternativt i plastfickor.

Ämnesord: Agnes Jakobsson, Moa Martinsson, Villa Kullen, folkskolelärare August Flodkvist.

5 av 64
SLM 37438 7 – Gulli Lindgrens krönikor på SN 1984-1990

SLM 37438 7 – Gulli Lindgrens krönikor på SN 1984-1990

Mörkbrunt album med ringpärm av skinn dekorerad med kantlinje i guld. Klisterlapp på ryggen, handskriven text "SN 1984-85-86-87-88-90" med svart tusch. Längst ner på pärmens baksida står "Melins ELEGANT" i guld.

Pärmen innehåller frilandsjournalisten Gulli Lindgrens tidningsklipp med krönikor och artiklar från tiden på Södermanlands Nyheter åren 1984-1990 uppsatta på pappsidor med klister övertäckta med plastark, alternativt i plastfickor.

Ämnesord: Gustaf Adolf von Reis, gråstarr.

7 av 64
SLM 15001 1-2 – Kliché och träsnitt från pappersbruket Perioden, tidigt 1800-tal

SLM 15001 1-2 – Kliché och träsnitt från pappersbruket Perioden, tidigt 1800-tal

Kliché, omslagsstämpel för pappersbruket Perioden med motiv av en bikupa omringad av girlanger. I nederkant står initialerna "M&S", firmabeteckning för handelshuset Malmberg & Stenquist som innehade pappersbruket 1804-1826.
2. Träsnitt från klichén

Klichéen användes för omslag för pappersrisen från Perioden. Liknande stämplar på omslagen vid förpackningen hade de svenska pappersbruken tagit efter holländskt mönster för att ange dels tillverkningsort och dels papperets kavlitet.

Se även kliché SLM 15000 föreställande bruksbyggnaden vid Perioden, som möjligen använts av brukets grundare brukspatron Carl Magnus Nyström som innehade bruket 1763-1783

Litteratur: A. E. Falck, Perioden. Pappersbruk - Bomullsspinneri 1762-1872-1924

Platser: Sverige
Ämnesområden: Kliché Trä
8 av 64
SLM 15000 1-2 – Kliché och träsnitt, pappersbruket Perioden i Nyköping före 1838 års brand

SLM 15000 1-2 – Kliché och träsnitt, pappersbruket Perioden i Nyköping före 1838 års brand

Kliché, omslagsstämpel av trä för pappersbruket Perioden med motiv av bruksbyggnaden som den såg ut före 1838 års brand. I nederkant står "Perioden".
Tillhörande träsnitt.

Klichéen användes för omslag för pappersrisen från Perioden. Liknande stämplar på omslagen vid förpackningen hade de svenska pappersbruken tagit efter holländskt mönster för att ange dels tillverkningsort och dels papperets kvalitet.

Se även kliché SLM 15001:1 och klichétryck 15001:2 föreställande en bikupa omringad av girlanger med initialerna "M&S" i nederkant, firmabeteckning för handelshuset Malmberg & Stenquist som innehade pappersbruket 1804-1826.

SLM 15000 har möjligen använts under brukets grundare brukspatron Carl Magnus Nyströms tid, som innehade…

Platser: Sverige
Ämnesområden: Kliché Papper Tryckt Trä
9 av 64
SLM 10928 1 – Bikupa av halm med tillhörande träskiva med fluster

SLM 10928 1 – Bikupa av halm med tillhörande träskiva med fluster

Bikupa av halm med tillhörande träskiva med fluster. Skivans diameter 45,5 cm, flustrets utskjutande del 15 cm.
Bikupan är en gåva av folkskolläraren Rut Falk (1900-1990) i Nyköping. Hon var född i Boo i Närke och har flyttat runt som lärare innan hon kom till staden.

Ämnesområden: Bikupa Halm Trä
10 av 64
SLM M011951 – Gustavstorp i Västra Vingåkers socken, 1940-tal

SLM M011951 – Gustavstorp i Västra Vingåkers socken, 1940-tal

Vid Gustavstorp bodde Johanna Lundström född Ersson (1864-1957) som bland annat medverkat i Nordiska museets frågelistor. Hon var född vid Gäringstorp i Västra Vingåkers socken.

Johanna gifte sig 1887 med torparen och sågaren Per Erik Lundström (f. 1861 i Västra Vingåker) som 1888 övertog jordbruket i Gustavstorp efter sin far. Johanna blev jordbrukarhustru och gjorde dagsverken vid Sävsta fram till år 1923.

Om Johanna Lundström och hennes rapporter om bygden och kontakter med Uppsala Landsmålsarkiv, Nordiska museet och andra forskarinstitutioner, se artikel i Sörmlandsbygden 1994: "Det kanske roar en mordän tid", av Agneta Lilja.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad