Husdjur: Nötboskap
291 träffar

11 av 291
SLM 39365 1-5 – Inramat foto, Hjalmar Karlsson (1879-1967) med oxe, Fågelhult i Östra Vingåker

SLM 39365 1-5 – Inramat foto, Hjalmar Karlsson (1879-1967) med oxe, Fågelhult i Östra Vingåker

Foto inramat i dekorerad metallram med baksida och stöd av kartong. Glasat.
1. Fotografiet visar Hjalmar Karlsson (1879-1967) och hans oxe Hjärtman, selad och klar. Fotot togs i samband med potatisplock enligt flera noteringar. Notering på baksidan "Hjalmar Karlsson Fågelhult 1940". 16,7 11,7 cm.
2-3. Negativ till fotot, förvarat i pappersficka märkt "Anderssons fotohus Kristianstad". 6,1 x 9,1 cm.
4. Större pappersficka för negativet med notering i bläck "Plåt på morfar Hjalmar Karlsson o oxen (omkring 1940) tagit med vår första kamera när vi skulle plocka potatis i sep." Sannolikt noterat av Margit Dahlgren.
5. Liten medföljande lapp, notering i rött "Kortet…

12 av 291
SLM 39362 1-3 – Mätkedjor, så kallat oxmått av järn, från Östra Vingåker

SLM 39362 1-3 – Mätkedjor, så kallat oxmått av järn, från Östra Vingåker

Två mätkedjor av järn med tillhörande text.
1. Kedja upprullad på en tom trådrulle av trä, med vidhängande text skriven på tejp "till att mäta oxes vidd, Kvartersband". Höjd 3,6 cm, diameter ca 5 cm.
2. En lös kedja med text "Kedja till mätning av vidd på oxens hals". Längd ca 175 cm.
3. Ett litet kuvert med text "Gammal kedja att mäta "kvarter" på en oxes bringvidd". 8,5 x 10 cm.

Ett oxmått användes för att mäta bringan på en oxe, måttet togs oftast strax bakom frambenen. Det mättes i kvarter (14,84 cm). En fullgod oxe skulle mäta över…

Ämnesområden: Metall: Järn Oxmått Trä